วันนี้ถึงธ.ก.ส.8.20น.

          วันนี้ต้องออกไปขายสลากออมทรัพย์ทวีสินที่มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฐิตย์โดยที่วันนี้มีงานโครงงานนักเรียนดีเด่น โดยที่มีการเปิดซุ้มสินค้าจากหลายโรงเรียนทั่วประเทศโดยที่วันนี้ผมต้องไปเปิดบู้ทร่วมกับในงานนี้

 สิ่งที่ได้รับในงานนี้  ได้ออกไปช่วยงานนอกสถานที่ได้รู้เรื่องการติดต่อและการทำงาน 15/12/49