ความเห็น 119400

sivapat34

เขียนเมื่อ 
เว้นว่างการบันทึกไว้บ่อยๆ ไม่ดีนะคะ