2020-01-22 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – BEG/borrow/steal- beg the question

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-22 Revision B

2020-01-22

170122-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – BEG/borrow/steal- beg the question

22 มกราคม 2017 14:25 น.

http://www.gotoknow.org/posts/621924

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.22

This is to SUPERSEDE 170122-1

Dictionary.com

ออกเสียง BORROW ‘BAWR-oh”

British Dictionary

ให้คำจำกัดความ BEG

ว่า เมื่อใช้สำนวน BEG THE QUESTION

ให้หมายถึงว่า ”a question needs to be asked”

บางคน พิจารณาแล้วว่า “ไม่ถูกต้อง”

British Dictionary

และให้คำจำกัดความ BORROW

การใช้ “OFF” ตามหลัง Borrow ที่แต่เดิมถือว่า ไม่ถูกต้อง

แต่ ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับให้ใช้ได้ ในเนื้อหา ไม่เป็นทางการ


British Dictionary

ให้ประวัติ การใช้ STEAL

คำ STEAL และคำอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

มีรากจากคำ Germanic ว่า stel-หมายถึง “to rob” “steal

หากแต่ ไม่มีความเกี่ยวเนื่อง ที่แน่นอนใดๆ นอกจากในภาษา เยอรมัน

แนวคิดของความ secrecy และ concealment

มีความเกี่ยวพัน กันตามธรรมชาติ

เช่นในคำ ที่ผันแปรของ stel- เช่น นาม stealth

(ที่มาจาก Middle Englishstelthe, stelth’ จากคำ Germanic stēlithō )

และ กริยา stalk หมายถึง “to follow หรือ observesecretly หรือ cautiously.”

ที่เป็นอีกความหมายหนึ่ง ในปัจจุบัน ของ stalk

หมายถึง “to follow or harasssomeone obsessively over a period of time”

ที่ใช้มาตั้งแต่ ต้นทศวรรษ 1980s.

Beg the question

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

แต่เดิมวลี BEG THE QUESTION เป็นคำแปล ของ

Latin rhetoric term ว่า “petitio principii"

ที่หมายถึง “to assume the truth” of every point ที่นำมาหารือ เช่น

เพื่อตอบคำถาม “Can we afford another employee?”

ด้วยการกล่าวว่า “how convenient it would be to have another employee”

ที่จะเป็นการ “begging the question

การแสดงเช่นนี้ ได้ถูกถือว่า หมายถึง

avoid the question” หรือ “evade the issue

ที่เป็น สมมตฐานตามธรรมชาติ ถ้าหากคนนั้นไม่คุ้นเคย กับความหมายเดิม

นัย ล่าสุดและใช้ทั่วไปในปัจจุบัน ให้นัยของ “to RAISE the question” เช่น

‘His success begs the question: what’s next?’

Dictionary of Problem Words and Expressions

อ้างว่า สำนวน BEG TO ADVISE

มีการนำมาใช้ อย่างมากเกิน โดยเฉพาะ ในการสื่อสารทางธุรกิจเช่น

“I beg to advise you that your valued order has been received.”

ที่สามารถ ทำให้ กระชับและง่าย ด้วยการละเว้น ทุกคำ หน้า YOUR.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)