<เล่าสู่กันฟัง> เข้าใจ เข้าถึง กับ กศน.สัญจร

     คณะครู กศน.ต.โนนข่า จัดกระบวนการเรียนการสอน เข้าใจ  เข้าถึง กับ กศน.สัญจร เน้นห้องเรียนธรรมชาติชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลประชาคมบ้านหนองแวงแอก  ม. ๔ ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น  ระดับ ม.ปลาย และ ม.ต้น รายวิชาหน้าที่พลเมืองและรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  แนะนำช่องทางสืบค้นข้อมูลจากมือถือ  และนักศึึกษาท่านใดยังไม่เข้าไลน์กลุ่มนักศึกษา  กศน.ต.โนนข่าและไลน์ กศน.ต.โนนข่า คณะครูบริการเชิญเข้ากลุ่มไลน์ค่ะ  เพื่อประสานและติดต่อ , รับทราบข้อมูลข่าวสารและใบความรู้ / ใบงาน (แนวทางแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่มาพบกลุ่ม  คณะครู กศน.ต.โนนข่า สัญจรวันจันทร์ - วันศุกร์  9 หมู่บ้าน)

http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)