๓๐ ปี ของการรวมเยอรมนี

๓๐ ปี ของการรวมเยอรมนี

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบการทะลายกำแพงเบอร์ลินครบรอบ๓๐ ปี    เมื่อราวๆ ปี ๒๕๑๔ผมเคยถามนักพันธุศาสตร์เยอรมัน ว่าการรวมประเทศมีทางเป็นไปได้ไหม    ได้รับคำตอบว่ามองไม่เห็นทาง    ราวๆ ปี ๒๕๓๑ ผมไปทัวร์ยุโรปตะวันออก    รวมทั้งมอสโคว์ ได้เห็นความยากจนอดอยากของคนรัสเซีย   เมื่อจะซื้อของ คนรัสเซียจะต้องไปเข้าคิว ๓ครั้ง    ครั้งแรกไปแจ้งว่าจะซื้ออะไรรับใบแจ้งมา    คิวที่สองไปจ่ายเงินรับใบเสร็จมา    คิวที่สามไปรับของ   ไกด์ชวนนักท่องเที่ยวเอาเงินดอลล่าร์สหรัฐและเงินรูเบิล ได้มาราวๆสิบเท่าของอัตราทางการ (จำไม่แม่น)    เราซื้อของเหมือนได้เปล่า   แต่หาซื้อยาก    เมื่อผ่านประเทศเช็กโกสโลวาเกียเห็นรถของคนเยอรมันตะวันออกหนีผ่านไปเยอรมันตะวันตก  

คืนวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ผมนอนอยู่ที่โรงแรมรถไฟ นครเจนีวาฟังวิทยุทราบว่ามีการทะลายกำแพงเบอร์ลิน    

เว็บไซต์ของ บีบีซี ลงบทสัมภาษณ์ Egon Krenz ผู้นำเยอรมันตะวันออกในช่วงที่กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายที่ (๑)    ให้มุมมองที่ต่างจากที่เราได้รับ    น่าสนใจมาก    

วิจารณ์ พานิช

๑๐ พ.ย. ๖๒  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)