การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวม ผมนายพัฒนายุ ตังธนสมบัติ รหัสนักศึกษา 5843050112 หมู่เรียน 58/37 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่11สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีราย ละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา08.00- 09.00น. เดินทางจากหอพักไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่1 ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

ในวันนี้เป็นวันจำทำโครงการสืบสานปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นพวงมโหตรตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกิจกรรมแรกของโครงการคู่ที่4

เวลาประมาณ09.00 - 10.30น. รับลงทะเบียนชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการสืบสานปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นพวงมโหตรตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

เวลาประมาณ10.30น. - 11.30 น.เริ่มทำพวงมโหตรจากเมื่อวานมีการตัดกระดาษแข็งเพื่อเป็นแบบทรงกลมและทำพวงมโหตรอีกแบบหนึ่ง เพื่อความสวยงาม

เวลาประมาณ12.00 - 12.30 น. รับประทานอาหารเป็นเมนูแกงแกงพะโล้แห้งกับแกงผัดเผ็ดถั่วฝักยาว

เวลาประมาณ13.00 - 16.00 น.ผู้ใหญ่บ้านได้นำพวงมโหตรติดที่ศูนย์ของผู้ใหญ่และเชิญผู้ใหญ่มางานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิปันสุขจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี "มูลนิธิปันสุข" เพื่อผู้เปราะบางและยากไร้ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ล้างจานเก็บแก้วน้ำและทำความสะอาดเดินทางกลับมหาลัยราชภัฏนครปฐมและแยกย้ายกันกลับบ้าน

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)