การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านดิฉันนางสาวสิริยากร ถาวรินทร์  รหัสนักศึกษา594305046 หมู่เรียน59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

      เช้าวันนี้เวลา 08.00 น. - 08:30 น.  เดินทางจากหอพักไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

      เวลาประมาณ 09.00 น. -  11.30 น.  ทำรูปเล่มรายงานผลการศึกษาชุมชนและฝึกงานภาคสนามของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งดิฉันและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มก็ช่วยเหลืองานกันในการทำโดยแบ่งงานกัน และทำโครงการของตนองให้สมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อให้อาจารย์นิเทศน์รอบที่ 2 

     เวลาประมาณ 12.00 น. - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

    เวลาประมาณ 13.00 น. - 17.00 น.  กลับเข้ามาทำเล่มโครงการต่อและเดินทางไปหาอาจารย์ ศานติกร พินยงค์  เพื่อช่วยดูโครงการ
วันที่เจ็ดสิบเอ็ดผ่านไปกับการมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)