การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านดิฉันนางสาวสิริยากร ถาวรินทร์  รหัสนักศึกษา594305046 หมู่เรียน59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

      เช้าวันนี้เวลา 08.00 น. - 08:30 น.  เดินทางจากหอพักไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

     เวลาประมาณ  09.00 น. - 11.30 น. คีย์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายจาก นายปฐมพงษ์  จงศักดิ์สวัสดิ์ จากการโทรถามตามแบบฟอร์ม 

     เวลาประมาณ 12.00 น. - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

     เวลาประมาณ 13.00 น. - 17.00 น. ทำเล่มรายงานจนเวลา 17.00 น. แยกย้ายกันกลับบ้าน...


วันที่เจ็ดสิบผ่านไปกับการมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)