การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (03/11/62)

  สวัสดีคณาอาจารย์ และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉันนางสาว ศศิธร กลิ่นเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่2 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าเป็นวันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ในวันที่ 03 พฤศจิกายน  พ.ศ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันนี้มาช่วงงานอาจารย์เกศินี ช่วยเรื่องดูแลความเรียบร้อย จัดโต๊ะอาหาร จัดเบรก
ขับรถซื้อของ ดูแลโต๊ะลงทะเบียน ล้างแก้ว เก็บแก้ว เช็ดโต๊ะ ต้อนรับแขก ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)