อักษรย่อบนบรรจุภัณฑ์ สารเคมี

ท้ายสุด อย่าลืมนะคะ การผสมปริมาณสารเคมี นั้น ต้องทำตามคำแนะนำตามฉลากที่ติดอยู่บนกล่อง หรือถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ หรือตามเอกสารกำกับการใช้ตัวยา หรือสารเคมี ที่มักจะมีให้ หรือติดมากับขวดยา/ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ มาด้วย เท่านั้นค่ะ

อักษรย่อ บนบรรจุภัณฑ์ สารเคมี

เกษตรกร เคยสังเกตบ้างไหม ว่าสารเคมี ที่เกษตรกรซื้อมา

ทั้งชนิดที่ตนเองเป็นผู้ตั้งใจเลือกเอง และชนิดที่เขาแนะนำมาให้มาซื้อไปใช้ 

ในแปลงเกษตรของท่านนั้น นอกจากยี่ห้อตัวโตๆ ที่แปะอยู่บนกล่อง และในขวดด้านในแล้ว


มันยังมีความหมายถึง สภาพของสารเคมีด้วยนะคะ 

วันนี้ จะอธิบายความหมายของอักษรย่อแต่ละคำ ดังนี้ ค่ะ


ความหมายของอักษรย่อ

ที่บอกสภาวะของสารเคมีที่กำกับ บนฉลากของภาชนะบรรจุ 


WSC  Water Soluble Concentrate 

หมายถึง สารละลายเข้มข้น ที่อยู่ในรูปสารละลายใส เวลาใช้ เมื่อนำมาผสมน้ำ จะได้สารละลายใสเช่นกัน

EC  Emulsifiable Concentrate 

เป็นสารสารละลายในรูปของ น้ำมัน สารละลายบางชนิดละลายได้ดีในน้ำมันจึงถูกผสมมาในรูปน้ำมัน  

แต่สารที่อยู่ในรูปน้ำมันนี้ เมื่อนำไปผสมกับน้ำจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน  

ทางผู้ผลิตจึงผสมสารที่ช่วยให้น้ำมันกับน้ำรวมตัวกันได้ดีขึ้นและไม่แยกชั้น  

สารนี้เราเรียกว่า Emulsifier  สารละลายนี้เมื่อนำมาผสมกับน้ำจะได้สารละลายที่มีลักษณะขุ่นเหมือนน้ำนม  แต่ไม่ตกตะกอนหรือแยกชั้น

SC  Suspension Concentrate 

เป็นสารลักษณะ สารแขวนลอยเข้มข้นมีลักษณะขุ่นคล้ายแป้งผสมน้ำ  เมื่อนำมาผสมน้ำ  จะได้สารละลายที่มีลักษณะขุ่นคล้ายแป้งผสมน้ำ


WSP  Water Soluble Powder ลักษณะเป็นผง เมื่อนำมาผสมน้ำ  จะได้สารละลายใสไม่ตกตะกอน


WP  Wetable Power 

ลักษณะเป็นผง  เมื่อนำมาผสมน้ำ  จะได้สารแขวนลอยลักษณะขุ่นคล้ายแป้งผสมน้ำ  

สารในรูปแบบนี้จะมีส่วนผสมของสารที่มีคุณสมบัติผลักดันอนุภาคของแข็งชนิดเดียวกัน ให้แยกออกจากกัน  

ทำให้อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้แขวนลอยอยู่ได้นานโดยไม่ตกตะกอน สารชนิดนี้เรียกว่า Dispersants


D  Dust 

ลักษณะเป็นผง ใช้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผสมน้ำหรือสารใดๆ อีก


G  Granule 

ลักษณะเป็นเม็ด ใช้ได้โดยตรงหรือผสมน้ำก่อนนำไปใช้


P  Paste 

ลักษณะเป็นครีม สามารถใช้ได้เลยโดยใช้ทาบริเวณที่ต้องการ


F   Fumigant 

ลักษณะ อาจจะเป็นผง เป็นเม็ดหรือน้ำก็ได้ เวลาใช้ ต้องทำให้เป็นควันเพื่อใช้รม


A   Aerosol 

ลักษณะ จะเป็นสารที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีความดันภายใน เมื่อใช้จะพ่นออกมาในรูปของละอองยา


ท้ายสุด อย่าลืมนะคะ การผสมปริมาณสารเคมี นั้น 

ต้องทำตามคำแนะนำตามฉลากที่ติดอยู่บนกล่อง 

หรือถุงบรรจุเคมีภัณฑ์   หรือตามเอกสารกำกับการใช้ตัวยา หรือสารเคมี 

ที่มักจะมีให้ หรือติดมากับขวดยา/ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ มาด้วย เท่านั้นค่ะ


อย่าใช้ตัวยา หรือสารเคมีที่หมดอายุแล้ว

อย่าใช้ปริมาณตัวยา หรือสารเคมี มากเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามเอกสารกำกับสารเคมี

ให้ใช้ตัวยา หรือสารเคมีด้วยความระมัดระวัง 

อย่าสัมผัสกับตัวยา หรือสารเคมีด้วยมือเปล่า

สวมเสื้อผ้า ใส่แว่นตา และหน้ากาก ให้มิดชิดป้องกันสารเคมี

ฉีดพ่นให้โดนพืชเป้าหมายเท่าที่จำเป็น อย่าให้เกิดการฟุ้งกระจาย

อยู่เหนือทิศทางลมพัด เพื่อไม่ให้ละอองยาฟุ้งกลับมาโดนตัวเกษตรกรเอง

หลังการฉีดพ่นเสร็จ ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือฉีดพ่นให้สะอาด

ทำความสะอาดร่างกายตนเองด้วยน้ำสะอาด

แยกเสื้อผ้าที่สวมใส่ในการพ่นยา เพื่อทำความสะอาดต่างหาก ห้ามนำไปซักปนกับเสื้อผ้าอื่นๆ

กำจัดซากบรรจุภัณฑ์ ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา หรือสารเคมีของบริษัท 

หยุดพ่นยาในทันที ที่รู้สึกว่า มีความผิดปติเกิดขึ้นกับตัวของผู้พ่นยาเอง ในขณะที่กำลังพ่นยา หรือสารเคมีดังกล่าวอยู่  เช่น หายใจไม่ออก หายใจขัด หัวใจเต้นแรงผิดปกติ วิงเวียนศรีษะ แสบตา ดวงตาพล่ามัว อาเจียร หรือจะเป็นลม ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปุ๋ยยา สารเคมี การเกษตรไทยความเห็น (0)