<เล่าสู่กันฟัง>คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓. จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

       ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางณัฐนิธิ  อักษรวิทย์  ครู กศน.ตำบล, นายสาบยนต์  บัวศรีภูมิ  ครู ศรช.บ้านห้วยโจดและนายสุพัฒน์  ศรีสุะ  ครู ศรช.บ้านหัวนา  กศน.ตำบลโนนข่า  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓. จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุรัติ  วิภักดิ์    ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.จังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิดฯ  วิทยากร ดร.จักรกริช บุญเดช. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม บรรยายโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู กศน. จำนวน 805 คน. เรื่อง การบริหารงบประมาณ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ และกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์ในการปฎิบัติงานของครู  กศน.ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  โดย  ๑  นายวรวิทย์  สุระโคตร  ๒.  นายจักราวุธ  คำทวี  ณ.โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)