การบรรจบของอุตสาหกรรม


การสร้างกลยุทธ์ด้วยการมองออกไปด้านนอก จะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับการพลิกโฉม ที่เกิดขึ้นจากการบรรจบเข้าหากัน

การบรรจบของอุตสาหกรรม

Industry Convergence

พลตรี มารวย  ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

12 ตุลาคม 2562

บทความเรื่องการบรรจบของอุตสาหกรรม (Industry Convergence) นำมาจากบทความเรื่องIndustry Convergence: Going Beyond Business Boundaries ประพันธ์โดย Laura Cox, Senior Staff Writer - D/SRUPTION, 1st OCT 2019 จากเว็บไซต์ https://disruptionhub.com/industry-convergence-going-beyond-business-boundaries/

ผู้ที่สนใจเอกสารนี้แบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ https://www.slideshare.net/maruay/industry-convergence

เกริ่นนำ

 • การบรรจบของอุตสาหกรรม (Industry convergence) เป็นโอกาสการเติบโตขั้นพื้นฐานสำหรับองค์กร
 • การศึกษาของ IBM ในปี ค.ศ. 2016 เปิดเผยว่า สองในสามของ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer: CMO) ทั่วโลกมองว่า การบรรจบของอุตสาหกรรม เป็นความท้าทายทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 60 คาดว่า จะมีการแข่งขันมากขึ้นที่มาจากบริษัทนอกภาคอุตสาหกรรมของพวกเขา
 • ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่คือ Amazon และ Google ในตอนนี้ที่สามารถข้ามไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
 • และต่อไปนี้ เป็น 10 ตัวอย่างของการบรรจบของอุตสาหกรรมที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

1. ภาคเกษตรกรรมและการเงิน (AgTech and FinTech)

 • ภาคเกษตรกรรมกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาด้วย FinTech เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการเกษตร ในปีนี้ (ค.ศ. 2019) ออสเตรเลียประสบกับความแห้งแล้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ Agrihive เป็นองค์กรความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายทางการเกษตร
 • การเปิดตัวโปรแกรม Farmecco เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรของออสเตรเลีย ที่เป็นการรวบรวมรายละเอียดทางการเงินของฟาร์ม ทำรายงานเพื่อแจ้งให้เกษตรกรทราบเกี่ยวกับการขายและราคาของสินค้าต่อหน่วย ข้อมูลนี้สามารถใช้ในการเจรจากับผู้ให้กู้ นักบัญชี และ บริษัทกฎหมายต่าง ๆ
 • ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาน้อย เกษตรกรรายย่อยจำนวนมาก ไม่มีบันทึกรายงานเพียงพอที่จะใช้สำหรับขอสินเชื่อจากธนาคารFarmDrive แก้ไขปัญหานี้ในเคนยา โดยรวบรวมข้อมูลจากฟาร์มเพื่อสร้างคะแนนเครดิต ที่ใช้สำหรับการขอสินเชื่อได้
 • ขณะนี้ มีผู้ให้บริการประกันภัยเช่น Crop Pro Insurance และแพลตฟอร์มการชำระเงินที่สร้างขึ้น เพื่อเชื่อมต่อเกษตรกรและผู้จัดจำหน่าย การใช้เครื่องมือจัดการข้อมูลทางการเงินเพื่อการเกษตรนี้ ทำให้อุตสาหกรรมสามารถคาดการณ์ได้ดีขึ้น จึงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการตอบสนองและการวางแผน

2. การค้าปลีกและการดูแลสุขภาพ (Retail and Healthcare)

 • การดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบการควบคุมโดยผู้ป่วย แทนที่แพทย์จะบอกว่าต้องรับประทานยาอะไรและเมื่อใด ผู้ป่วยบางคนต้องการเข้าใจและตรวจสอบสภาพได้ด้วยตนเอง
 • ทำให้ผู้ให้บริการหลายรายกำลังปรับตัว เพื่อสะท้อนค่านิยมของผู้บริโภคเหล่านี้ และใครที่จะเสนอบริการเหล่านี้ได้ดีไปกว่าธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ ที่อาศัยและสัมผัสประสบการณ์ของลูกค้าโดยตรง
 • Walmart ผู้ขายของชำรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้เสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากมาย รวมถึงการคัดกรอง การฉีดวัคซีน และแผนประกันภัย
 • บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามชาติ Procter and Gamble เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง และได้ดำเนินโครงการวิจัยทางการแพทย์หลายรายการ
 • สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิม ต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา มีบทบาทให้การศึกษาพร้อมกับเป็นผู้สั่งจ่ายยาด้วย

3. บริษัทเทคโนโลยีและยานยนต์ไร้คนขับ (Tech companies and Autonomous Vehicles)

 • บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มีการเชื่อมต่อและมีแหล่งข้อมูล เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมใดก็ได้ที่พวกเขาเลือก อย่างไรก็ตาม หนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมคือยานพาหนะไร้คนขับ
 • ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ Waymo ซึ่งเปิดตัวในปี ค.ศ. 2009 ที่ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ Fiat Chrysler บริษัทผู้ริเริ่มใหม่Lyft กับบริษัท Intel ที่ผสานความเชี่ยวชาญกัน และ Intel เองก็ได้ร่วมมือกับ Tesla เพื่อจัดหาโมดูลในการประมวลผล
 • บริษัทเทคโนโลยีของจีน Baidu ได้ทำการทดสอบเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยตัวเองอย่างเปิดเผยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 และได้ทุ่มเท 1.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อการพัฒนานี้
 • Baidu วางแผนที่จะผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองในปี ค.ศ. 2021 ในขณะที่ความพยายามของ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นี้ อาจคุกคามผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม และเปิดโอกาสความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมแบบเปิด

4. โรงงานผู้ผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Manufacturers and IT)

 • บริษัทผู้ผลิตมักจะถูกพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ผลิตยังคงประสบความสำเร็จ พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจว่า ระบบเหล่านี้ทำงานอย่างไรและจะพัฒนาได้อย่างไร
 • ตัวอย่างเช่น IBM เปลี่ยนจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อเสริมสร้างรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่
 • บริษัท General Electric (GE) เพิ่มบทบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการสร้างรูปแบบการจัดหากลุ่มคนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และร่วมมือกับ DARPA เพื่อเปิดตัวเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
 • ผู้ผลิตต่างตระหนักดีว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต สิ่งนี้จะนำไปสู่โอกาสและความร่วมมือใหม่ ๆ ที่ผลักดันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และรายได้

5. บริษัทโทรคมนาคมและบริษัทด้านสื่อ (Telcos and Media)

 • บริษัทโทรคมนาคมและบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสื่อต่าง ๆ กำลังรวมตัวกัน เพื่อป้องกันการแข่งขัน และเพิ่มความหลากหลายของบริการ
 • ตัวอย่างเช่น Verizon ได้ซื้อธุรกิจเว็บมีเดียของ Yahoo เพื่อเสริมการโฆษณาและเนื้อหา และ AT&T กับ Time Warner ที่กำลังพยายามรวมเข้าด้วยกัน แม้จะมีความพยายามจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ที่จะหยุดยั้ง
 • Time Warner มีแรงบันดาลใจจากความปรารถนาที่จะเข้าถึงผู้ชมที่อายุน้อยกว่าผ่านสมาร์ทโฟน และเช่นเดียวกับ telcos กับ AT&T ที่ต้องการย้ายเข้าสู่ธุรกิจวิดีโอ
 • Sky ได้นำเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมือของตัวเองสร้างละครดั้งเดิมขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของNetflix และผู้แพร่ภาพกระจายเสียงรายอื่น ๆ

6. การเงินและการดูแลสุขภาพ (FinTech and Healthcare)

 • การบรรจบกันของ FinTech แลHealthTech ได้ปรับปรุงการเข้าถึงบริการ และส่งเสริมการเป็นส่วนตัวทั้งภาคการเงินและการดูแลสุขภาพ
 • ตัวอย่างเช่น FitSense เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ออนไลน์ ที่ใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่และสมาร์ทโฟน เพื่อลดเบี้ยประกันของผู้ใช้ ข้อมูลอาจรวมถึงค่าดัชนีมวลกาย ระดับความเครียด และรูปแบบการนอนหลับ ยิ่งคุณมีสุขภาพดีเท่าไหร่ ค่าประกันของคุณก็จะลดลง
 • FinTech ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพจิต จากการศึกษาของ Money and Mental Health ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้ที่ไม่สามารถจัดการได้เป็นสามเท่า
 • โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายและสภาวะทางการเงินของผู้ใช้ ทำให้มีโอกาสที่จะตรวจสอบการเสื่อมสภาพของสุขภาพจิต

7. การค้าขายออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ecommerce and IT)

 • ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Amazon ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ได้ก้าวเข้าสู่ตลาด Software as a Service (SaaS) อย่างมั่นคง ผ่าน Amazon Web Services ทำให้บริษัทได้กลายเป็นผู้ให้บริการด้านไอที มากพอ ๆ กับการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
 • Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทด้านการประมวลผล ได้นำแนวทางที่ตรงกันข้าม โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซผ่าน Azure
 • แพลตฟอร์มนี้ นำเสนอโซลูชั่นการตลาดเฉพาะบุคคล และเป็นอีคอมเมิร์ซที่ปรับขนาดได้ ซึ่งในความเป็นจริง ตัวอย่างของการบรรจบกันนี้มีมานานแล้ว เพราะบริษัทได้เปิดตัว Microsoft Commerce Server เป็นครั้งแรกในกลางทศวรรษ 1990

8. อุตสาหกรรมยาและควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Pharma and Quantum Computing)

 • แม้ว่าด้านการคำนวณแบบควอนตัมยังคงอยู่ในช่วงแรกเริ่ม แต่ก็มีการบรรจบกันกับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่ดีขึ้น
 • ยกตัวอย่างเช่นในภาคเภสัชกรรม การค้นพบยาและการวิจัยแบบดั้งเดิมนั้นมีราคาแพง และอาจใช้เวลาหลายปี เนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการทดลองทางคลินิก
 • ในความร่วมมือกับบริษัทซอฟต์แวร์ควอนตัม 1QBit นั้น บริษัท Biogen ได้ใช้การคำนวณแบบควอนตัม ในการการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์โมเลกุล
 • ตรงกันข้ามกับคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม วิธีควอนตัมสามารถวิเคราะห์โมเลกุลที่ใหญ่กว่าและในระดับที่แม่นยำยิ่งขึ้น และเร่งกระบวนการค้นพบยา นั่นหมายความว่ายาที่มีอยู่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. การพลังงานและบริษัทคอมพิวเตอร์ (Energy and Computing Companies)

 • กระทรวงพลังงานสหรัฐกำลังดำเนินโครงการที่ก้าวล้ำ โดยการร่วมมือกับผู้ผลิตชิป Intel และ Cray (ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง)
 • ความคิดริเริ่มดังกล่าวได้เผยแพร่สู่สาธารณะในเดือนมีนาคมปีนี้ (ค.ศ. 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Exascale supercomputer เป็นรายแรกของโลก
 • ระบบ Exascale สามารถดำเนินการ หนึ่งพันล้านล้าน (one billion billion หรือ one quintillion) ของ floating point operations (FLOPs) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกำลังของคอมพิวเตอร์ สำหรับบริบทคอมพิวเตอร์ผู้บริโภคทั่วไปสามารถทำได้เพียง 7.5
 • คอมพิวเตอร์ชื่อ Aurora ตั้งเป้าหมายที่จะรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อถือได้ ด้วยการค้นหาวัสดุใหม่
 • Aurora ได้คาดหวังว่า จะกระตุ้นการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขับเคลื่อนการปฏิวัติพลังงานหมุนเวียน

10. ผู้ให้บริการออนไลน์และบริการทางการเงิน (Ecommerce and Financial Services)

 • การสำรวจของ Accenture จากลูกค้าประกัน 6,000 ราย พบว่าหนึ่งในสี่จะพิจารณาซื้อประกันภัยจากผู้ให้บริการออนไลน์เช่น Amazon
 • ที่น่าสนใจคือ สิ่งนี้ได้ถูกสังเกตพบโดยผู้นำอีคอมเมิร์ซ ซึ่งตอนนี้กำลังไล่ตามตลาดประกันภัยของอินเดีย (ที่บริษัทพวกเขาได้รับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยและการพัฒนา)
 • เช่นเดียวกับ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซอินเดีย Flipkart มุ่งสู่การประกันโดยความร่วมมือกับBaja Allianz โดยที่บริษัทFlipkart ได้เสนอการประกันผ่านสมาร์ทโฟน และมีแผนการที่จะขยายตัวเพิ่มอีก
 • นอกเหนือจากการประกันแล้ว Amazon ยังมีบริการสินเชื่อให้ผู้ประกอบการSMEs ใน Amazon marketplace ที่สามารถสมัครขอสินเชื่อระยะสั้นได้

สรุป

 • ในโลกที่มีการเชื่อมต่อกันมากขึ้น อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่แยกกัน แม้ว่าการบรรจบกันจะเสริมสร้างการแข่งขัน องค์กรควรเตรียมความพร้อมโดยการจ้างบุคลากรที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกับคู่ค้าที่คัดสรรมาอย่างดี และทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพราะการสร้างกลยุทธ์ด้วยการมองออกไปด้านนอก จะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับการพลิกโฉม ที่เกิดขึ้นจากการบรรจบเข้าหากัน

****************************************

หมายเลขบันทึก: 670722เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2019 04:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ตุลาคม 2019 04:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี