รอบรั้วมอดินแดง หมายถึงรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  ที่เรียกว่ามอดินแดงเนื่องจาก ดิน ในบริเวณนี้มีสีแดงคล้ายสีอิฐ จึงเป็นที่มาของสีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะมีสีออกแดงอิฐแล้ว ยังมีลักษณะเป็นดินทราย ที่แข็งแน่นมากในช่วงฤดูแล้ง และอ่อนนิ่ม (แต่ไม่เป็นโคลน) ไม่อุ้มน้ำ ซึ่งดินที่มีลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า ดินชุดยโสธร
ด้วยความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงอยากจะบันทึกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ ที่ตนเองได้รู้ ได้เห็น ได้เรียนรู้ เผื่อชาวเรา (ทั้งใน มข และนอก มข) จะได้ช่วยๆ กันมา ลปรร เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์ (นี่คือวัตถุประสงค์ของบันทึกชุด รอบรั้วมอดินแดง) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
ในช่วงนี้อากาศที่ขอนแก่นเริ่มเย็นลง และมีป้ายผ้า รณรงค์ให้ขี่จักรยาน แขวนตามต้นไม้ใน มข บนถนนเส้นที่มีชาว มข สัญจรกันมากๆ  เนื่องจากไม่ร้อนแล้วน่าจะช่วยประหยัดพลังงานกันได้ แต่ไม่ค่อยจะได้ผลนัก สาเหตุก็มีหลายประการ บ้างก็เหนื่อยเพราะถนนมีขึ้นเนินลงเนิน ไกล นุ่งกระโปรงสั้น (นศ) รถเยอะอันตราย และที่สำคัญไม่มีจักรยาน ฯลฯ  …………..อยากถามว่า ท่านที่อ่านบันทึกนี้อยากขี่จักรยานมาทำงานมั้ยค่ะ?……………</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>