ชีวิตที่พอเพียง 3537. ศิลปะของการดำรงชีวิตแบบแหกคอก


หนังสือ The Art of Non-Conformity : Set Your Own Rules, Live the Life You Want, and Change the World (2010)   เขียนโดย Chris Guillebeau    ชี้ให้เห็นว่า ชีวิตที่ดีมีหลายแบบ   หนทางใครหนทางมัน    หนทางของคนแหกคอกก็เป็นชีวิตที่ดีได้    แต่ต้องรู้วิธีดำรงชีวิตแบบแหกคอก

   ที่จริงหากมองเชิงบวก  นี่คือการใช้ชีวิตสร้างนวัตกรรม    ชีวิตที่สร้างสรรค์    ซึ่งต้องรู้วิธีเอาชนะอุปสรรคหรือตัวปิดกั้น  ที่มุ่งกำหนด “มาตรฐาน”    มุ่งควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐาน    ผมพูดเสมอว่า ชีวิตคนเราต้องมุ่ง beat the standards   ไม่ใช่แค่ meet the standards

เริ่มด้วยการกำหนดเข็มมุ่งในชีวิต  ว่าต้องการบรรลุอะไร    มีชีวิตไปวันๆ  หรือจะทิ้งร่องรอยความดี ความสามารถไว้เป็นอนุสรณ์

อย่ากลัวที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตที่สูงเกินเอื้อม   

  

 วิจารณ์ พานิช

๒๘ ส.ค.. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)