ประชาชนได้อะไรจากการอภิปรายในรัฐสภา เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 ตุลาคม 2562ความเห็น (0)