SAD - KM Workshop “รูสะมิแล”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  3

ผู้เล่า :   นางสาวปิยวรรณ   ปิยะกาญจน์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อเรื่องเล่า :  “รูสะมิแล”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
น้องใหม่ปี 1 ได้ตั้งข้อสังเกต รุ่นพี่ที่ทำงานดีทำให้น้องใหม่ฟอร์มทีมทำงานกันเอง เมื่อได้ทีมก็มีการแบ่งงานกันทำ และมีความสามัคคี มีการประสานงานกันอย่างรวดเร็ว มีเครือข่ายในการทำงาน ในทีมกรรมการจะมีตัวแทนแต่ละวิชาเอก และมีการไปดำเนินกิจกรรมต่อ และมีการนำเครือข่ายที่สร้างไว้ไปสานต่อในกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก เช่น การประกวด การติวน้อง การรำลึกถึงคำว่า “รูสะมิแล”


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษา

2. การให้อิสระด้านความคิดในการจัดกิจกรรมแกนักศึกษาแต่อยู่ภายในกรอบกติกา

3. นักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรับน้องที่แท้จริง

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 66994, เขียน: 13 Dec 2006 @ 16:17 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจจังครับ