หลังจากที่ชีพจรลงเท้าเดินเท้า ไปจังหวัดโน้น จังหวัดนี้ เหยียบย่างบนยอดหญ้าและผิวฝุ่น สุดท้ายก็ต้องกลับมายืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง กำแพงเพชร

ริมฝั่งแม่น้ำปิง ยามพระอาทิตย์อัสดง ช่างเปรียบเสมือนลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิต

เมื่อแสงอาทิตย์สีทองเริ่มเลือนลับจากของฟ้าที่แสนไกล ลมหายใจก็เริ่มถอดถอนใจถึงเวลาที่เดินผ่านไปอีกวันหนึ่ง

วันเวลาที่เริ่มต้นจากฝั่งหนึ่งของขอบฟ้า และมาจบลงในอีกฟ้าหนึ่ง ต่างที่ ต่างกาล และต่างเวลา

 

"พรุ่งนี้ พระอาทิตย์จะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งอย่างสดใส

เปรียบเสมือนใจของเราที่จะต้องตื่นขึ้นมาบนผืนแผ่นดินไทย

ผืนดินแห่งขวานทองแสนงาม ที่คนไทยภูมิใจในความงาม

วันนี้ ฉันยืนสูดลมหายใจด้วยอากาศใต้ท้องฟ้า "กำแพงเพชร"

 

ฉันอยู่ได้ ยืนได้ ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยก็เพราะ สรรพชีวิตแห่งกำแพงเพชร

สรรพชีวิตที่เกื้อหนุนกันเป็นระบบที่สอดคล้องประสานกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

ฟันเฟืองแห่งห่วงโซ่ชีวิตนี้จะคงอยู่ในใจฉัน "นิรันดร"

 

 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ฉันอยู่กับ "กำแพงเพชร"