๒๑๗. การเรียนรู้ ในยุค Thailand ๔.๐ ของพี่ฟ้าคราม

การเรียนรู้ ในยุค Thailand ๔.๐ ของพี่ฟ้าคราม

เทอมนี้...ทางโรงเรียนที่พี่ฟ้าครามเรียนอยู่ ได้จัดให้เด็กนักเรียน เรียนรู้ทาง Website ซึ่งเหมาะกับยุค Thailand ๔.๐...โดยคุณครูได้ให้รหัส Username และ Password ของเด็กในแต่ละคนมาให้กับผู้ปกครอง...โดยโปรแกรมจะมีสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง...

ย่าและแม่อ้อมของพี่ฟ้าคราม ได้ศึกษาตามที่เธอบอกให้ย่ากับแม่ฟัง...ซึ่งย่าเคยเรียน e-Learning มาบ้างแล้ว ก็เข้าใจและพอฟังออก...สำหรับแม่อ้อม เธอเป็นเด็กยุคใหม่ จะเข้าใจระบบการใช้ Program เป็นอย่างดี...ยิ่งพี่ฟ้าครามก็ไม่ต้องพูดถึง เธอเหมาะกับการเกิดมาบนโลก Online เสียจริง ๆ เธอทำบททดสอบ Pre-test, Post-test และเรียนรู้ในบทเรียน ได้ด้วยตัวของเธอเอง...สุดท้ายจะมีการทดสอบใหญ่ในแต่ละรายวิชา ๆ ละ ๕๐ ข้อ ซึ่งสรุปในภาพรวม เธอทำคะแนนได้เกรด A

นี่คือ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ...ตอนแรกย่าคิดว่า "เธอคงทำไม่ได้"...แต่ในทางกลับกัน เธอทำได้ และเข้าใจ เธอเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเธอเอง...เป็นบทเรียนที่เธอต้องเรียนในเทอม ๑ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒...สำหรับย่ากับแม่อ้อม ได้แต่นั่งสังเกต คอยดูเธอนั่งทำข้อสอบ...คิดว่าเธอคงต้องถาม แต่เปล่า???...เธอได้คิด วิเคราะห์ได้ด้วยตัวของเธอเอง ตามความรู้ที่เธอมี และได้ทำ

ทำให้ย่าเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า...การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สำหรับมนุษย์นั้น สามารถเรียนรู้ได้เลยตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ...และผลของการเรียนรู้ของพี่ฟ้าคราม จะเห็นได้ตามที่อยู่ด้านล่างบันทึกนี้...ย่านำมาเขียนไว้ในบันทึกนี้ เพื่อเป็น Portfolio ให้กับตัวของเธอพี่ฟ้าคราม...การเรียนรู้แบบนี้ ฝึกให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูก-หลาน...เพราะต้องไม่บอกผลของคำตอบในการทำ และผู้ปกครองจะคอยสังเกตและดูผลการเรียนของเด็กได้จากช่องทางของผู้ปกครองเอง...ช่วงปิดเทอม ย่าจะหาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับเธออีก โดยเรียนรู้ได้ทาง Website สมัยนี้การเรียนรู้มีมากมาย...น่าอิจฉาเด็ก ๆ ในยุค Thailand ๔.๐ เสียจัง!!!

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "ฟ้าคราม"ความเห็น (0)