ทุนนิยมเหลื่อมล้ำ

บทความเรื่อง ทางเลือกนอกเหนือเสรีนิยมใหม่กับทุนนิยมเหลื่อมล้ำในไทย โดย ศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ ลงพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ วันที่ ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒   นำผมสู่รายงานวิจัยเรื่อง The Prayuth Regime : Embedded Military and Hierarchical Capitalism in Thailand โดย Prajak Kongkirati and Veerayooth Kanchoochat (๑)    และบทความในเว็บไซต์ประชาไท (๒) เสนอมุมมองทางวิชาการต่อรัฐบาลไทยในปัจจุบันที่แหลมคมยิ่ง   

เชิญอ่านเอาเองนะครับ 

วิจารณ์ พานิช

๖ ก.ย. ๖๒

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)