ชีวิตที่พอเพียง 3513. KM รอบทิศ


หลักการเรื่องการจัดการความรู้ยุคใหม่ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ “จัดการความรู้รอบทิศ”    ซึ่งหมายความว่า     องค์กรต้องมีกลไกสร้างความรู้ขึ้นใช้  และหาความรู้จากรอบทิศ เอามาปรับใช้สร้างคุณค่าและมูลค่า (value-creation through knowledge)   

ท่านที่เรียนวิทยาศาสตร์มาบ้าง จะรู้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์ เป็น semi-permeable membrane    คือเป็นเยื่อบางๆ ทำหน้าที่เชื่อมต่อเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก    ในลักษณะที่ “เลือกคบ”    ในลักษณะ give and take   โดยเลือก give และเลือก take   

KM เป็นกลไก give and take ความรู้ที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ขององค์กร    ซึ่งมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร     ต้องรู้จักเสาะหา และเลือกรับเอาความรู้มาปรับใช้    และมีวิธีป้องกันความรู้ที่สำคัญยิ่งถูกขโมย หรือหายไปจากองค์กร

KM คือการจัดการเชิงรุก    เพื่อเสาะหาและสร้างความรู้สำคัญยิ่งยวด  เอามาใช้สร้างความแข็งแรงให้แก่องค์กร รวมทั้งใช้สร้างการเรียนรู้ของพนักงาน   

วิจารณ์ พานิช

๒๓ ก.ค. ๖๒


         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)