การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน

ดิฉันนางสาวอภิญญา ช่างแสง รหัสนักศึกษา594305053 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่สองของการฝึกประสบการณ์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา 08.10 - 09.00 น.เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน

วันนี้เขียนโครงการของหมู่1 โครงการมาจากSWOTจากปัญหาของหมู่ที่1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันนี้เขียนโครงการ 1. ชื่อโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย(อังกะลุง)ให้กับเด็กและเยาวชน 2. หลักการและเหตุผล 3.วัตถุประสงค์ 4. กลุ่มเป้าหมาย

5.รูปแบบกิจกรรม 6.วันเวลา/สถานที่ดำเนินการ 7.ระยะเวลาดำเนนการ 8.งบประมาณ 9.ผลคาดว่าจะได้รับ

10.การติดตามและการประเมินโครงการ 11.ผู้นำเสนอโครงการ ทำงานต่อจาดเมื่อวานและยกน้ำยาล้างจานเข้าศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เวลาประมาณ 11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลาประมาณ 13.00 - 17.00น.ทำโครงการต่อจนเสร็จกวาดห้องล้างแก้ว กรอกน้ำ ที่ห้องศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแยกย้ายกลับบ้าน

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)