หลักสูตรการสร้างนวัตกร ( Cultivating Innovator Model )


เป้าหมายคือ การปลูกฝัง และการเพาะชำนวัตกร ให้ได้มาซึ่ง

  1. เป็นการพัฒนา นวัตกรการจัดการออกสู่สังคม
  2. การพัฒนา ให้มีกรอบคิดนวัตกร 'Innovator's Mindset'

เนื่องจากในโลกปัจจุบันของการแข่งขันยุค globalization โลกาวิวัตน์ไร้พรมแดน เมื่อต้องเผชิญสิ่งที่ก่อให้เกิดการทำลายล้าง Disruption เป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งวิกฤต+ประสบปัญหา ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กร แม้แต่หน่วยงานต่างๆก็ยากที่จะหลีกเลี่ยง ต้องรับมือเหตุวิกฤตอยู่ตลอดเวลา

สิ่งที่เราเชื่อมั่นว่า จะสามารถเอาชนะแก้ไขรับมืออุปสรรคนี้ได้ก็คือ Three Step Process ต้องรู้จักการ search inside yourself ค้นหาปัญหา ออกแบบเชิงนวัตกรรม นำมาสู่ซึ่งรูปแบบ การสร้าง ยุทธศาสตร์

Cultivating Innovator Model เน้นเรื่องการ  search inside yourself ถึงชีวิต การทำงาน องค์ความรู้ มาออกแบบ ขั้นตอนมาสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย แล้วไปสู่เป้าหมาย


Mindset of thinking กุญแจสำคัญคือ Innovative Thinking เริ่มจากข้อมูล สร้างเป็นสาระสนเทศ สร้างสรรค์ออกมาเป็น Innovative Thinking
กุญแจสำคํญคือ การทำงานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้

การแบ่งปันความรู้ นำไปสู่ Innovation Implementation กุญแจสำคัญ คือ Process

เราต้องรู้จัก Thinking จากข้อมูล Keyword ต่างๆ นำมาสู่วิธีการ Implementation การทำงาน และต้องมีการทบทวน นำกลับมา สร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม เชื่อมไปสู่ความสำเร็จ ที่ท้าทาย

สิ่งที่เราต้องการคือ High Performance Organization ซึ่งได้มาโดยทีมเวิค ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

การสร้างสรรค์ เป็น Culture เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

การสร้าง System and Process ในทิศทางเดียวกับเป้าหมาย

การสร้างพนักงาน ซึ่งมีความร่วมมือ มีส่วนร่วม และพัฒนา ได้ทีมบริหาร ที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่ได้ผู้นำ ซึ่งเน้นการพัฒนา ตลอดมา ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่ง ยุทธศาสตร์ และ การวางแผน ของ  High Performance Organization

เราเชื่อมั่นว่า หลักสูตรของเรา จะพัฒนานวัตกร ซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืน อย่างแท้จริง

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียด สามารถรับชมสื่อ VDO สาระสนเทศ ของ ดร.ธนพล ก่อฐานะ ตรง Link ข้างล่าง

คลิป VDO สาระสนเทศ 101 หลักสูตรการพัฒนานวัตกร1650 อย่างยั่งยืน.mp4

หมายเลขบันทึก: 667326เขียนเมื่อ 3 กันยายน 2019 00:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 กันยายน 2019 09:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง….. ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่สำคัญ…… องค์กรจะประสบความสำเร็จในอนาคต ต้องนำสู่การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (transformational change) ทั้งในด้านโครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กร….. ในบริบทของความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แนวคิดเรื่องนวัตกรรมและความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียรอบด้าน (taking intelligent risks)ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้นั้น….ต้องรวมถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับองค์กรด้วย

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ผู้นำในทุกองค์กรสามารถนำมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานะการณ์ได้เป็นอย่างดี มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้กับปัญหาและเพิ่ม Solution ในการทำงานได้ดีเยี่ยมคะ

นักบริหารในยุคนวัตกรรมจำเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคอนาคต (Artificial Intelligence) ที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของมนุษย์โลกอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ สร้างนวัตกรสู่สังคมอะไรคือ นวัตกร ผู้ที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง และเกิดคุณประโยชน์จะช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหา วิกฤติ หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จากที่ได้สัมผัสหลักสูตร รู้สึกว่าได้มองเห็น keyword ใหม่ๆ ถ้าได้ลองศึกษา เราจะสามารถนำหลักสูตรที่สร้างจากการใช้งานจริง มารับมือสถานการเฉพาะหน้าได้ทัน เพราะเราได้ลองคิด วิเคราะห์ จำลอง สถานะการณ์วิกฤตล่วงหน้า และช่วยให้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ แถมสามารถใช้ในการแบ่งทำงานเป็นกลุ่มได้ แต่ที่สุดยอดคือ เมื่อเราเข้าใจเทคนิค เราก็สามารถนำมาใช้ในแบบของตัวเองได้ อยากให้ทุกคนที่สนใจได้ลองศึกษาดู

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี