นิสิตต้องมีทักษะการใช้ชีวิต

Panuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บ่ายนี้ร่วมเป็นวิทยากร
ให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หัวข้อ " เพศ ท้อง เอดส์และยาเสพติด"
เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย  นิสิตร่วมแลกเปลี่ยน และซักถามเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตในขณะที่เรียนมหาวิทยาลัย อย่างมีความสุข จัดงานโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 150 คน 
ณ ห้องประชุมแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


14 สิงหาคม 2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนวความเห็น (0)