การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ผม นายโกวิท โพธิ์สวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ของ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

วันนี้เวลา 8:20 น. ผมได้เดินทางไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 08:25 น.

ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09:00 น.พี่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงได้ให้นำโครงสร้างของอบต.มาติดภายในห้อง

ช่วงเวลา 11:00 น.พวกผมได้สอบถามข้อมูลพี่เปรมเกียวกับแผนที่ รอบในขอ หมู่ที่7 ต.หนองปากโลง เพิ่มเติมและเขียนหลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


และช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13:00 น.- 16:00 น.กลุ่มของผมได้ช่วยกันทำแผนที่รอบในหมู่ที่ 7 ต.หนองปากโลง ตอนนี้ทำไปได้ประมาณ 70% ของงาน


เวลาประมาณ 16:35 น. ผมได้ลงชื่อและเวลาออกเตรียมตัวเดินทางกลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่13



ความเห็น (0)