การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง (วันที่8/ส.ค./2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านกระผมนาย ณัฐชาติ ชัยโย รหัสนักศึกษา 594305022 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้ที่ อบต.ทรงคนองโล่งมากเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองได้จัดทัวร์ไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่ 8-9 วันนี้พวกผมก็ได้นำงานของตัวเองมาทำเนื่องจากพี่เลี้ยงไม่อยู่ละอีกหลายๆคน ก็นั่งวาดรูปตกแต่ง ทั้งวันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)