เมื่อเร็วๆ นี้(1-2 ธันวาคม  2549 ) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส) หลายหน่วยงานทั้งภาคีภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคราชการ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย"

ถือเป็นการต่อยอดความรู้ รวมกว่า 42 กลุ่ม/ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรและผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 1,700 คน

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) กล่าวว่า การสร้างและการใช้ความรู้ของสังคมไทยในปัจจุบัน มองในมุมหนึ่งสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความรู้อยู่มาก เพียงแต่ไม่รู้วิธีการนำความรู้ไปใช้ และอาจเคยชินกับการนำความรู้ทฤษฎี ซึ่งถือเป็นความรู้มือสองมาใช้ โดยไม่ได้ประยุกต์หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งการนำมาใช้ให้เหมาะสมนั้นต้องผ่านการปฏิบัติการลงมือทำแล้วเกิดการเรียนรู้นั่นจึงเป็นความรู้มือหนึ่ง หรือความรู้ที่สร้างขึ้นใช้เองและใช้ได้จริง

นพ.วิจารณ์กล่าวว่า จากการได้ระดมความรู้ความคิดและหยิบส่วนดีของกันและกันมาใช้ ถือเป็น "เคล็ดลับ" ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำจริงของตัวเองและคนอื่นๆ เกิดความชื่นชมยินดี แม้เป็นความสำเร็จเล็กๆ ของคนเล็กคนน้อยในสังคมซึ่งความสำเร็จจากความรู้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เป็นเคล็ดลับของคนเหล่านี้เมื่อรวมกันก็จะเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่และงอกงามขึ้นเรื่อยๆ

"การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถือเป็นการปฏิวัติสังคมไทยให้เห็นคุณค่าของความรู้ที่ตัวเองมี และสร้างขึ้นใช้เอง ได้สร้างความมั่นใจและเคารพตัวเอง เราจึงพยายามหาทางช่วยกันแก้ปัญหาภาพใหญ่ในสังคมโดยการทำให้คนเล็กคนน้อยเกิดความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยการให้เขาลองทำ เขาจะรู้ว่าเขามีความรู้ดั้งเดิมอยู่เยอะ เช่น ความรู้จากภูมิปัญญา ความรู้จากประสบการณ์ทำงาน เมื่อไปเล่าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนยิ่งเห็นว่าความรู้เกิดขึ้นมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ แลกเปลี่ยนกันไปพร้อมกับการบันทึก ทำให้เห็นคุณค่าของความรู้ที่มี" นพ.วิจารณ์กล่าว
   

หนังสือพิมพ์มติชน    วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549