ชีวิตที่พอเพียง 3488. อายุยืนกับไอคิว


บทความเรื่อง In Search of a (Subjective) Fountain of Youth (1) ในนิตยสาร Scientific American Mind ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒   บอกว่า คนที่ไอคิวสูง และเปิดรับความรู้ภายนอก จะมีอายุยืนและสุขภาพดีกว่า   

เขาอ้างถึงรายงานผลการวิจัยระยะยาว ชื่อ Higher IQ in adolescence is related to a younger subjective age in later life : Finding from the Wisconsin Longitudinal Study (2)   ที่ศึกษาคนอเมริกัน ๑๐,๓๑๗ คน ที่เกิดระหว่างปี ๒๔๘๐ – ๒๔๘๓   วัด IQ ของคนเหล่านี้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐   และเก็บข้อมูลด้าน การศึกษา สุขภาพ และบุคลิก ในช่วงปี ๒๕๓๓ - ๒๕๔๒    และในปี ๒๕๕๔ ถามว่าแต่ละคนรู้ว่าตนเองอายุเท่าไร    เอามาคำนวณ  “ดัชนีอายุที่รู้สึก” (index of subjective age)  

พบว่า คนที่ไอคิวช่วงวัยรุ่นสูง  การศึกษาสูง และเป็นคนมีบุคลิกเปิดรับ  จะมีความรู้สึกว่าตนเองอายุน้อยกว่าอายุจริง    เขาอธิบายว่า คนเหล่านี้มีทักษะในการบังคับใจตัวเอง ออกกำลังกาย  กินอาหารสุขภาพ  และปฏิบัติตัวด้านอื่นๆ ที่ดีต่อสุขภาพ    ทำให้แก่ช้า

วิจารณ์ พานิช

๓๐ มิ.ย. ๖๒

ห้องรับรอง โตโยต้าเอกนิมิต  เมืองทอง    


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)