สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายอานนท์ ภาคมาลี(คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมกำกับดูแล ให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงาน ที่สอดคล้องกับมาตรแรงงานสากล คุ้มครองดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการตุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำแผนงานและประสานแผนปฏิบัติงานของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

อำนาจหน้าที่

 • - ควบคุมกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการและลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม
 • - รับคำร้องทุกข์แลวินิจฉัยคำร้องทุกข์ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม
 • - ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
 • - ส่งเสริมและดำเนินการและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
 • - ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน

ยาเสพติดให้โทษคืออะไร “ยาเสพติดให้โทษ”

ตามความหมายของ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยา เมื่อขาดยา มีความต้องการเสพ ทั้งทางร่างการและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไป จะทรุดโทรมลง จนถึงขั้นเสียชีวิต

จะสังเกตอาการผู้ติดยาเสพติดได้อย่างไร ยาเสพติดเมื่อเกิดการเสพติดแล้ว จะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจสังเกตพบได้ คือ

 • - ร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม
 • - อารมณ์ฉุนเฉียว หรือเงียบขรึมผิดปกติ จึงมักพบผู้เสพติดชอบทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายผู้อื่น หรือในทางกลับกัน บางคนอาจชอบแยกตัวอยู่คนเดียวปละหนีออกจากพรรคพวกเพื่อนฝูง
 • - ถ้าผู้เสพเป็นนักเรียน มักพบว่าผลการเรียนแย่ลง ถ้าเป็นคนทำงาน มักพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือไม่ยอมทำงานเลย
 • - ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยาตรงแขนด้านใน หรือรอยกรีดตรงต้นแขนด้านใน
 • - ติดต่อกับเพื่อนแปลกๆใหม่ ซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ
 • - ขอเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม หรือยืมเงินจากเพื่อนฝูงเสมอ เพื่อนำไปซื้อยาเสพติด
 • - ขโมย ฉกชิง วิ่งราว เพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติด
 • - ผู้ติดยาเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน จะมีอาการอยากยา บางคนจะมีอาการรุนแรง ถึงขั้นลงแดง

จะสังเกตอาการคนเมายาบ้าได้อย่างไร ผู้เสพยาบ้าเป็นประจำ จะส่งผลให้ผู้เสพมีระบบประสาทผิดปกติ เมื่อถึงจุดหนึ่งจะเกิดอาการหูแว่ว ประสารทหลอน หวาดระแวง จนเกิดความเครียด คิดว่าจะมีคนมาฆ่าหรือทำร้าย บางรายกลัวมาก ต้องหาอาวุธไว้ป้องกันตัว หรือคลุ้มคลั่งจับตัวประกัน ซึ่งอาจสังเกตอาการของคนเมายาบ้า ได้ดังนี้

 • - อยู่ไม่สุข ลุกลี้ลุกลน กระสับกระส่าย
 • - หวาดกลัว และระแวงอยู่ตลอดเวลา
 • - สีหน้าเลื่อนลอยเหมือนคนไม่ได้นอนหลับพักผ่อน
 • - เนื้อตัวสกปรก มอมแมม

สถานประกอบการประเภทใด ที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร มีสถานประการ 6 ประเภทที่อยู่ใต้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ป้องกันปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 13 ทวิ ประกอบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2543) ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2543 เรื่อง กำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการได้แก่

 • - ปั๊มน้ำมัน
 • - ปั๊มก๊าซ
 • - สถานบริการต่างๆ
 • - ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ ประเภท หอพัก อาคารชุด หรือเกสเฮาส์ ที่ให้ผู้อื่นเช่า
 • - โต๊ะบิลเลียด หรือ สนุกเกอร์ ที่เก็บค่าบริการจากผู้เล่น
 • - โรงงาน

เพิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดทุกจังหวัด พร้อมให้ข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 663193เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2019 14:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กรกฎาคม 2019 14:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง