การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ( 15/ก.ค./2562 )

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านกระผมนาย ณัฐชาติ ชัยโย รหัสนักศึกษา 594305022 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่ 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วันจันทร์ที่15 กรกฏาคม. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดียามเช้า เนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์กระผมได้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน ดังนั้นตอนเช้าต้องขับรถมาฝึกงานที่ อบต.ทรงคนอง ซึ่งระยะทางค่อนข้างไกล ในการเดินทางนั้นในการใช้รถใช้ถนน  จราจรติดขัดมากรถเยอะ เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ผมได้ขับรถออกจากบ้านเป็นเวลา 6.30 ถึงที่จุดหมาย ที่อบต.ทรงคนองเป็นเวลา 7.40 

ในการฝึกงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคับ พวกผมได้นั่งปรึกษากันในการทำงานละวางแผนในการวาดภาพละ เก็บข้อมูลเป็นส่วนๆ ที่จะส่งอาจารย์ 

ช่วงบ่ายผมก็นั่งวาดแผนที่ หมู่บ้านละอบต.ทรงคนองรอบนอกรอบใน แบ่งหน้าที่กันทำ กระจายกันหาข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)