การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วัน พฤหัสบดี /11 /07/2562)

        สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาว ศิริลักษณ์  รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่8 เทศบาลตำบลบางเลน วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่  11 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          วันนี้เราได้ออกเดินทางจากหอ เวลาประมาณ 07:10 น. เราใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 40นาที ก็ถึงเทศบาลตำบลบางเลนในเวลา  07:50  

ภาพการค้นหาข้อมูล

          

            ต่อจากนั้น พวกเราก็ได้ลงทะเบียนเข้าฝึกงานในช่วงเช้า เช้านี้เราได้ช่วยกันหาข้อมูลชุมชนที่เราจะไปลงพื้นที่ เช่น โครงสร้างองค์กรชุมชน  และประวัติความเป็นมาต่างๆ มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นเราก็ได้ช่วยพี่บีติดเอกสารลงในสมุดปิดคำสั่ง ประจำปี พ.ศ.2562 หลังจากที่เราได้ช่วยพี่บีติดเอกสารเสร็จแล้วเราก็ช่วยพี่บี เรียงเอกสารเกี่ยวกับครัวเรือนในแต่ละชุมชน อีก 5แฟ้ม  พอเรียงเอกสารเสร็จก็ได้เวลาพักกลางวันพอดี

ภาพการเรียงเอกสาร

        

             เวลา 12:00-13:00  วันนี้เราไปรับประทานอาหารกลางวันนอกเทศบาลร้านอาหารไม่อยู่ไม่ไกลมากถ้าไปไกลกลัวกลับเข้าเทศบาลตำบลบางเลนไม่ทันช่วงบ่าย

ภาพช่วยพี่ๆยกของ   

          หลังจากนั้น เมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็กลับเข้ามาค้นหาข้อมูลของชุมชนที่เราจะลงพื้นที่ต่อ และพวกเราก็ได้ไปช่วยพี่ๆ ยกของที่ชั้น 4 พอพวกเราช่วยพี่ๆยกของเสร็จ เราก็ได้เข้าไปคุยกับท่านปลัด ดวงรัตน์  รุ่งโรจน์ เกี่ยวกับเรื่อง การเก็บข้อมูลครัวเรือนในแต่ละชุมชน ว่าเราจะลงไปเก็บอย่างไง และจะเก็บทันไหม  เมื่อเราคุยกับท่านปลัดเสร็จก็ลงมาทำงานของเราต่อ  และ เพื่อความเข้าใจในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้นพวกจึงขอคำปรึกษาจากพี่บี เมื่อเราได้พูดคุยกับพี่บีเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ถึงเวลากลับบ้านพอดี

ภาพการขอคำปรึกษาเรื่องการลงพื้นที่

             วันที่ 4 ของการฝึกงานก็ผ่านไปวันนี้ไม่ค่อยมีงานอะไรมากแต่ก็ยังได้ช่วยงานพี่ๆเล็กๆน้อยๆ  แต่ก็ขอขอบคุณพี่ๆในเทศบาลที่คอยให้คำปรึกษาพวกเรา และยังให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)