บล็อกของเพื่อน ๆ

prettycare


ความเห็น (1)

ขอให้นักศึกษาไปใช้ที่ learners.in.th นะครับ ใน GotoKnow.org นี้สำหรับคนทำงานเขียนบันทึกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานนะครับ

สำหรับบันทึกโดยนักศึกษานั้น เราอาจมีการลบออกจาก GotoKnow.org ครับ 

ขอให้นักศึกษากรุณาแจ้งอาจารย์ผู้สอนเรื่องการย้ายไปใช้ learners.in.th ด้วยนะครับ