บทกวี : น้ำตาล

...

ขอโทษนะ ก้อนน้ำตาล ฉันหวานกว่า

เพราะได้กลั่น มาจากใจ ที่ใสยิ่ง

เพื่อให้เป็น กัลยาณมิตร ในโลกจริง

ให้เธออิง พิงเอน เป็นเพื่อนใจ

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)