หลายคนมักจะบอกว่า เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ แต่ที่สำคัญคือต้องเรียนรู้ตัวเองให้ชัด แล้วจะทำให้เราเข้าใจอะไรต่างๆ ได้มากเลย โดยเฉพาะการเข้าใจผู้อื่น เพราะว่าเราก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆ มี โลภ โกรธ หลง เหมือนกัน ฉนั้นเวลาที่เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ของตนเอง ก็จะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น