<เล่าสู่กันฟัง>โซนมิตรภาพ กศน.อำเภอพล จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิงแวดล้อม

        โซนมิตรภาพ  ( กศน.ต.โจดหนองแก , กศน.ต.โสกนกเต็น, กศน.ต.เมืองพล, กศน.ต.หนองแวงโสกพระ, กศน.ต.โนนข่าและ กศน.ต.หนองมะเขือ)  กศน.อำเภอพล จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิงแวดล้อม 
        กิจกรรม - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
                     - พัฒนาสิ่งแวดล้อม

http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)