JJ2019V5_4 Mini_UKM21 เครือข่ายการเรียน รู้ ร่วมกู่สร้างสรรค์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครือข่ายการเรียนรู้

Mini UKM เครือข่ายการเรียนรู้ เกิดครั้งแรก เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๑ @ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง รศ.กัลณกา สาธิตธาดา เป็น รอง อธิการบดี สมัยโน้น

เป้าหมาย ของเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยนำ ประสบการณ์ ตรง จริง นำมาถอดบทเรียน เล่าสู่การฟัง และ เรียนรู้ นำไปพัฒนา ตน และ ฅน

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด เช้าวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รศ.ดร.วิทยา รองอธิการบดี พ่องานใหญ่ กล่าวรายงาน

สมาชิกเครือข่าย รวม ๑๒๕ ชีวิต มาร่วม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ หลากหลายประเด็น

การประชุม ตัวแทนเครือข่าย เพื่อเตรียมการครั้งต่อไป ในเดือน พฤศจิกายน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

คู่หู ทั้งใน และ นอกเวลา สองแรงแข็งขัน พี่โหน่ง และ น้องกุ้ง เจ้าภาพ รอบสอง

ประเด็น หัวข้อที่ ดำเนินการต่อเนื่อง

BAR before action review ทำไมมาเข้าร่วม Mini_UKM 21

เอกสาร ของ อาจารย์ ดร.พรพรรณ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสาร ของ คุณ Jarunan Ithaiwatchakul

ตัวแทนจากหลากหลายสถาบันการศึกษา

ความรู้หาอ่านได้ แต่ การเรียนรู้ 

ต้องเกิดจากการถอดบทเรียน ของการทำงานในชีวิตจริง นำประสบการณ์ มา เล่าสู่กันฟัง

หา Key Success Factor ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

นำเคล็ดวิชา มา Share and Learn 

ให้เพลินพัฒนา

จิต จะ Learn (30/05/2562)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาเชียร์การทำงาน เพิ่งไปช่วยสวนสุนันทามา แต่เป็นวิทยาเขตที่สมุทรสงคราม สบายดีไหมครับ