การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 6

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 6

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 6
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ คุณรัตนา เอการัมย์ หรือคุณสุลักษณ์ แจ่มจำรัส โทร. (034) 351399 ต่อ 440, 485 หรือ 083-3155018 โทรสาร (034) 351392

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครตามลิงค์แนบ
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1655#

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

661596

เขียน

10 May 2019 @ 11:44
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
อ่าน: คลิก