<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ต.โนนข่า จัดหลักสูตรช่างปูนพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล

      นางณัฐนิธิ  อักษรวิทย์  ครู กศน.ต.โนนข่า จัดหลักสูตรช่างปูนพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล (ศรช.บ้านหัวนา )  หมู่ที่ 2 บ้านหัวนา  ต.โนนข่า  อ.พล  จ.ขอนแก่น  นายประเสริฐ  เลิกนอก  วิทยากร  กลุ่มเป้าหมาย  15 คน  วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความชำนาญ  เกี่ยวกับอาชีพช่างปูน  2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีช่องทางการเลือกอาชีพ  3.  เพื่อให้ผู้เรียน  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  และมีรายได้พึ่งพาตนเองได้

นายประเสริฐ  เลิกนอก  วิทยากร

นางณัฐนิธิ  อักษรวิทย์  ครู กศน.ต.โนนข่า

ปรับพื้นที่

นายสายยนต์  บัวศรีภูมิ  ครู ศรช.บ้านห้วยโจด

นายสุพัฒน์  ศรีสุภะ  ครู ศรช.บ้านหัวนา

นายประเสริฐ  เลิกนอก  วิทยากร  ทำความสะอาดบอร์ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)