รัสเซีย กับ "เศรษฐกิจพอเพียง"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข่าว/ข้อเท็จจริง

วันนี้มีข่าวว่า นายดมิตรี พาทรูชอฟ (Dmittry Patrushev) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซีย ประกาศถึงความสำเร็จของการพึ่งตนเองทางอาหารของรัสเซีย โดยประกาศว่า อีกไม่นาน รัสเซียจะเป็น ๑ ใน ๑๐ ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าการเกษตร (สนใจเชิญอ่านที่นี่)

ผมระลึกขึ้นมาทันทีถึงข้อความที่ส่งต่อกันมากที่สุดข้อความหนึ่ง ที่กล่าวถึง บทสนทนาระหว่างในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ ประธานธิบดีวลาเดเมียร์ ปูติน ข้อความนั้นบอกว่าพระองค์ทรงแนะให้รัสเซียทำการเกษตรพึ่งตนเอง (แนะนำให้ท่านลองอ่านข้อความนั้นที่นี่) ... ผมยังสังสัยว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ เพราะเคยพยายามสืบค้นแล้วก็ไม่เจอที่มา เพียงมาจากหน้าเฟสของบุคคลหนึ่งเท่านั้น

เพื่อให้หายสงสัยและมั่นใจที่จะนำไปบอกต่อกับนิสิตที่เรียนวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมาสืบค้นเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกที  ผลเป็นดังนี้ครับ 

 • ประเทศไทยกับรัสเซีย มีสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า ๑๒๐ ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๐ (อ่านบันทึกนี้)
 • ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และประธานธิบดีปูตินได้พบกันครั้งแรกที่ประเทศไทย ในโอกาสที่เป็นราชอาคันตุกะมาเยือนตามคำเชิญของในหลวง ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ หรือ ค.ศ. 2003 (ดูที่นี่) ... ก่อนหน้านั้นราชวงศ์ของไทยหลายพระองค์ก็ได้เสด็จเยือนรัสเซีย ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ และประธานธิบดีปูตินนั้นเทิดทูลในหลวง  ร.๙ ว่า เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ที่ชนะใจทุกคนโดยไม่ต้องรบหรืออาวุธใด ๆ (อ่านได้ที่นี่)
 • รัสเซียประกาศยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแห่งชาติ Rssia's National Security Strategy 2020 (RNSS) (อยู่ที่นี่) ซึ่งมุ่งไปในทาง "พึ่งตนเอง" (Self-Sufficiency) รวมถึงด้านการผลิตอาหาร (อ่านงานวิจัยตีความที่นี่) โดยประกาศออกมาในปี 2009 และตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จในปี 2020 

ปีนี้เพิ่งจะ 2019 ครับยังไม่ถึง 2020 แต่รัฐมนตรีเกษตรของรัสเซียออกมาประกาศตามข่าว แสดงว่ารัสเซียได้ทำสำเร็จแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เราทราบกันแล้วว่าขณะนี้รัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก 

ผมตีความ

ผมตีว่า ข้อความการสนทนาระหว่างในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับประธานธิบดีวลาเดเมียร์ ปูติน ครั้งนั้น อาจจะเป็นจริง และน่าจะคุยกันในปี ค.ศ. 2003 เมื่อครั้งที่พบกันที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๖  

ปูติน น่าจะได้รับแรงบันดาลใจและความมั่นใจจากในหลวง ร.๙ ว่าแม้ภูมิประเทศจะเป็นอย่างไร (รัสเซียเต็มไปด้วยหิมะกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่) ถ้าจะทำก็สามารถพัฒนาให้เพาะปลูกพืชที่เหมาะสมได้ จึงได้กลับไปสั่งให้มีการศึกษาทดลองอย่างจริงจัง แจกจ่ายที่ดินให้ประชาชนทำเกษตร จนสำเร็จและเกิดความมั่นใจ และกลายมาเป็นนโยบาย RNSS ที่กล่าวไป ... นับเวลาจาก 2003 - 2009 เป็นเวลาเพียง ๖ ปี ซึ่งมีความเป็นไปได้ 

อย่างไรก็ดี วันนี้รัสเซียก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพึ่งตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถทำได้จริงในระดับประเทศ 

ผมระลึกถึงพระองค์ยิ่งนัก 

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียง  ความเห็น (0)

  หมายเลขบันทึก

  661178

  เขียน

  18 Apr 2019 @ 22:07
  ()

  แก้ไข

  18 Apr 2019 @ 23:34
  ()

  สัญญาอนุญาต

  ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
  อ่าน: คลิก