ประวัติศาสตร์ความคิดไทย

ประวัติศาสตร์ความคิดไทย

                                             

                                                     ปกหนังสือ

         ศ. ดร. ฉัตรทิพย์  นาถสุภา   กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้   ผมขอขอบคุณอย่างสูง    เป็นหนังสือที่ผมชอบอ่าน   แต่ขณะนี้ยังอ่านโดยละเอียดไม่จบ   ผมเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก ๆ   และช่วงที่มาทำงานที่ สกว. ก็ได้มาพบว่าเราอ่านแต่ประวัติศาสตร์ที่เขียนจากมุมมองของรัฐหรือผู้กุมอำนาจรัฐเท่านั้น   เราไม่มีหนังสือประวัติศาสตร์จากมุมมองอื่น   และเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเล็กคนน้อย

         หนังสือ "ประวัติศาสตร์ความคิดไทย  กับแนวคิดชุมชน" จะเปิดมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ต่อแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน   คือเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง  ซึ่งตรงกับกระแสรองในตอนนี้พอดี

         ราคา 380 บาท   ซื้อได้ที่สำนักพิมพ์สร้างสรรค์   54  ถนนเศรษฐศิริ   สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ  10400   หรือศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)