๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ "วันเริ่มต้นการเมืองใหม่" ประวัติศาสตตร์ไทยต้องจารึก (อัปเดทสถานการณ์...คลี่คลายแล้ว)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มีข่าวใหญ่ทางการเมือง น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุด ที่อาจจะเป็น "จุดเปลี่ยน" ทำให้เกิด "การเมืองใหม่" เพียงแต่จะ "ใหม่" แบบไหนนี่อีกเรื่องหนึ่ง.... 

เนื้อหาสำคัญของข่าว กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นรายชื่อผู้ที่แต่ละพรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายก  ซึ่งตามราชกฤษจานุเบกษาจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ คือชื่อที่พรรคการเมืองหนึ่งเสนอขึ้นเป็น "แคนดิเดตนายก" .... นี่คือ "จุดเปลี่ยน" ที่จะทำให้เกิดการเมืองใหม่ เพราะราชธิดาของอดีตกษัตริย์ไทยกำลังจะลงมาเล่นการเมือง

 "ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้ในหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ชัดเจน พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ทั้งหลาย ถูกยกไว้ให้ทรงอยู่เหนือการเมือง 

ที่ผ่านมาหลายปี สิ่งที่แต่ละข้างความขัดแย้งโต้ตอบกันไปมาประเด็นหนึ่งคือ คำกล่าวหาว่าแต่ละฝ่ายดึงเอาพระราชวงศ์มาเกีี่ยวการเมือง ตอนนี้ชัดเจนยิ่งแล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้ว... แม้ว่าท่านจะลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้วก็ตาม แต่ในใจของเรา ท่านก็คือลูกสาวของในหลวง ร.๙ ที่เรารักที่สุดนั่นเอง 

แต่นี้ต่อไป ประเทศไทยจะเดินทางการเมืองอย่างไร ก็คงมีกลไกหรือเหตุการณ์เกิดเรียงต่อ ๆ กันไป  ผมเองคงไม่เกี่ยวข้องอะไร และสิ่งที่ตั้งใจไว้ที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ ต่อไปก็ไม่หวั่นไหวอะไรเลย...

๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐

โล่งอกโล่งใจกันไปทั้งประเทศครับ เมื่อเวลาประมาณ ๔ ทุ่มกว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระราชโองการ แจ้งว่า การนำเอาทูลกระหม่อมหญิงฯ ลงไปเกี่ยวข้องการเมืองนั้น เป็นเรื่องมิบังควรอย่างยิ่ง .... ทุกอย่างจึงคลี่คลายไปในทางที่พอเดินกันได้ต่อไป ....

ความเด็ดเดี่ยว เด็ดขาด และทรงเข้มงวดกับระเบียบวินัยของข้าราชการของพระองค์ คือพี่พึ่งของคนไทย ... ขอจงทรงพระเจริญ ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อื่นๆความเห็น (0)