แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงมืออาชีพ

thecityedu
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงมืออาชีพ

บทความ เรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงมืออาชีพ ตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 หน้า 40-48.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thecityeduความเห็น (0)