บันทึกความดี

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 133 วัดสามัคคีผดุงพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ทำพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน #หลักสูตรจุลลสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร 

...........................................................

พิธีปิดการอบรม 

...........................................................

- รายงานผลการดำเนินโครงการโดยนางระพีพรรณ สุจิรพันธ์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ  ผู้รับผิดชอบโครงการ

- กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรจุลลสาสมาธิ โดย อาจารย์พงศ์เพชร์ แสงศรี ตัวแทนอาจารย์จรี เสียงแจ้ว ผู้ดูแลหลักสูตรฯ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 133 

- กล่าวปิดโครงการโดย นายวงศักดิ์ ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8
............................................................

ความตอนหนึ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา ความว่า...อาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงของพวกเรา จากวันแรกที่เริ่มเรียน จนกระทั่งวันนี้ ..อาจารย์เห็นความนิ่ง ความสงบของพวกเราจากความไม่นิ่ง ไม่สงบของพวกเราในวัยนี้
อายุน้อย ๆ ขนาดนี้ ปฏิบัติได้ถึงเพียงนี้ เป็นวาสนาทั้งต่อตัวเองและครอบครัวเลยทีเดียว
เมื่อเราเจอของดีแล้ว..หยิบเก็บมันไว้ เป็นอาภรณ์ห่อหุ้มกายของเรา 

  #สมาธินี่แหละ!!....#ความดีทั้งนั้นทำไปเถอะ

..........................................................

วันหนึ่งข้างหน้า.... พวกเราจะเติบโตขึ้นมา อยู่ในสังคม...  อยู่บนโลกใบนี้ 

พวกเราจะมีพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสุขสงบ..โดยไม่น้อยหน้าใคร

..........................................................

ขอให้พวกเราจดจำภาพเหตุการณ์วันนี้ไว้นะครับ

วันคืนที่ล่วงเลยผ่านไป..เมื่อเราหวนกลับมาระลึกถึงมัน

ระลึกถึงสิ่งดี ๆ เหล่านี้ ในวันนี้.. 

วันที่พวกเราได้พบเจอ

สิ่งนั้นก็คือ .... #หัวใจของพระพุทธศาสนา 

และ “สมาธินี่แหละ!! ” คือสิ่งนั้น

อาจารย์ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีและเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม ของประเทศชาติสืบไป 

..........................................................

บันทึกไว้ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 

..........................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่เรียนจาก...หลักสูตรครูสมาธิความเห็น (0)