พึงมุกระทำ (ฉันท์)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ขอขอบคุณสมาชิกหมายเลข 4961349

pantip.com/topic/38439573

ค ล ล ค ล ล ค ล ล ค ค1

ล ล ล ล ค ล ล ค1

ล ล ค ค2

ค2 : ส่งสัมผัสสระไปที่ตำแหน่ง ค1ของบทต่อไป


@ พึงมุกระทำนฤมิตพสุธาแปร

ประดุจ(ะ)สวรรค์สิริแล้

ระอุเมตตา

@ "รัก"สละตนละกิเลสปะทะวิญญาณ์

วิริยะลุธรรม(ะ)ประภา

สติแจ่มใส

@ กาล(ะ)สถานปฏิบัติทมะกายใจ

ผลิปิติสงบชยภัย

อุรุปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)