ชีวิตที่พอเพียง 3331b. Gut virome

เรากำลังจะมีข้อมูลช่วยให้เข้าใจว่า virome ในร่างกายมนุษย์ มีความสำคัญต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยอย่างไร โดยตอนนี้ความเข้าใจดังกล่าวในด้านของ bacteriome ก้าวหน้ามากแล้ว

วารสาร Science ฉบับวันที่ ๒๐ ธันวาคม๒๕๖๑ คอลัมน์ Editors Choice แนะนำเรื่องRevealation in the gut virome (1)  ช่วยให้ผมรู้จัก crAssphages (2)    และรายงานผลการวิจัยฉบับเต็มเรื่องBiology and taxonomy of crAss-likebacteriophages, the most abundant virus in the human gut (3)    สะท้อนความก้าวหน้าในการทำความรู้จักไวรัสในลำไส้มนุษย์กลุ่มนี้หลังการค้นพบในปี๒๕๕๗   โดยเทคนิก metagenomics   โดยที่รายงานวิจัยชิ้นนี้มีรายละเอียดมาก    โดยศึกษาด้าน taxonomy   และเปรียบเทียบชนิดของ crass-likebacteriophages ในอุจจาระคนอเมริกันกับคนอัฟริกัน    รวมทั้งศึกษาในเด็กขาดอาหารด้วย

ขอบฟ้าใหม่ของการทำความเข้าใจชีวิตของมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของweb of life ในโลกกำลังเผยออกมา  

เดิมเราเข้าใจว่าในลำไส้และทวารต่างๆ  ของเรามีแบกทีเรียอาศัยอยู่ในฐานะผู้อาศัยอยู่ตามปกติ   ต่อมาเรารู้ว่าเขามีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีสุขภาวะดี    บัดนี้เรารู้ว่าในแบกทีเรียในลำไส้มีไวรัสอาศัยอยู่   และรายงาน (3) พบ crAss-like bacteriophage ชนิดใหม่ถึง ๒๔๓ ชนิด    ผลการศึกษาสะท้อนความหลากหลายของ humanmicrobiome    หรือในกรณีนี้แสดงความหลากหลายของ human gut phageome   และเชื่อว่า มีบทบาทต่อสุขภาวะและการเกิดโรคในมนุษย์ด้วย

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ธ.ค. ๖๑

 

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.132.107.81
เขียนเมื่อ 

This is one of the frontiers that Thailand can and will leapfrog and become a leader in ‘well-being/wellness’ technologies - one of 21st century most sought after services.

[I have written about ‘feeding our gut bacteria’ in ‘Food or Rubbish?’ in GotoKnow and have since been looking for correlations between gut bacteria and herbs+spices. In a way what we have here is another evidence supporting “traditional/herbal medicines”.]