9 วิธีในการทบทวนคำศัพท์โดยใช้กระดาษใบเล็ก


ทุกวันนี้ มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายในการวางแผนการสอน ที่สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในอินเตอร์เน็ท โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพวกเราเอง แต่ในขณะที่เทคโนโลยีเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในห้องเรียน แต่ถ้าเกิดปัญหา และสร้างความงุนงงให้เกิดขึ้นกับครู เช่น จู่ไวไฟหยุดทำงาน หรือคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเฉยๆ สุดท้ายทิ้งให้เราต้องสอนถึง 1 ชั่วโมง โดยที่ไม่มีแผนการสอนสำรองเอาไว้

วิธีการหนึ่งในการรับมือกับปัญหานี้คือการใช้กระดาษแผ่นเล็กๆ –เป็นสื่อที่ครูทุกคนมี กิจกรรมนี้จะอยู่ข้างล่าง

การใช้กระดาษแผ่นเล็กๆในการทบทวนคำศัพท์

1. สำหรับกิจกรรมนี้ เลือกคำศัพท์ที่เธอต้องการจะทบทวน และเขียนคำ หรือสำนวน (expression) บนกระดาษแผ่นเล็กๆ 1 บัตรต่อ 1 คำ เมื่อเธอต้องการจะเริ่ม จงหยิบคำศัพท์มา 1 คำ บอกนิยาม, คำเหมือน, คำตรงกันข้าม ฯลฯ นักเรียนคนแรกที่เดาคำศัพท์ได้ จะได้กระดาษแผ่นนั้น ผู้ชนะคือคนที่ได้แผ่นกระดาษมากที่สุด เธออาจเขียนคะแนนบนแผ่นกระดาษตามความยากง่ายของคำศัพท์ เช่นคำศัพท์ง่ายหน่อยจะได้ 1 คะแนน แต่คำศัพท์ยากจะได้ 3 คะแนน

2. เธออาจทบทวนเรื่องการออกเสียง สิ่งนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากนักเรียนต้องคุ้นเคยกับตัวสัทศาสตร์ (phonetic symbols) จงเขียนตัวสัทศาสตร์ที่ต้องการทบทวนไว้ที่แผ่นกระดาษ แต่ต้องตัวใหญ่ให้เด็กๆคนได้แม้มองจากระยะไกล ปฏิบัติตามข้อที่ 1 แต่ให้แสดงการ์ดแทนที่จะเป็นนิยาม

3. ให้นักเรียนทุกคน ถือแผ่นกระดาษที่มีคำแตกต่างกัน แต่เธอต้องมั่นใจว่านักเรียนรู้วิธีการอธิบาย นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ หากเธอต้องการให้กิจกรรมนี้ไหลลื่น และมีชีวิตชีวา ให้นักเรียนแต่ละคน อธิบายคำของตนเองให้ชั้นเรียนฟัง นักเรียนคนแรกที่เดาคำศัพท์ได้จะได้แผ่นกระดาษใบนั้น เธอเริ่มต้นกิจกรรมนี้ด้วยการสาธิต

4. กิจกรรมนี้เป็นแบบผสม ให้นักเรียนทุกคนมีกระดาษที่มีคำศัพท์แตกต่างกัน และครูต้องการที่จะทบทวน (หรืออาจเป็น คุณให้กระดาษเปล่าๆ และให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคำศัพท์ที่พวกเขาคิดจะทบทวน) ก่อนกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้น จงมั่นใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถอธิบายความหมายได้ ให้นักเรียนลึกขึ้นยืน และอธิบายคำศัพท์ของตนเอง กระตุ้นให้พวกเขาใช้ภาษาท่าทาง หรือเสียงเพื่อนิยามคำ เมื่อนักเรียนสามารถเดาคำได้ บอกเขาให้แลกเปลี่ยนแผ่นกระดาษ และไปหาคนใหม่ต่อไป

5. จงแบ่งห้องเรียนเป็น 2-3 กลุ่ม บอกให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อของตนเองขึ้นมา เขียนกลุ่มแต่ละกลุ่มบนกระดานดำเพื่อให้คะแนนที่พวกเขาได้รับ วางแผ่นกระดาษที่มีคำที่ต้องทบทวนคว่ำไว้บนโต๊ะ บอกนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าพวกเขาต้องส่งตัวตายตัวแทนมา 1 คน นักเรียนคนนี้มีเวลาเพียงแค่ 1 นาทีในการอธิบายคำศัพท์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่บอกคำศัพท์นั้นๆ หลังจาก 1 นาทีผ่านไป ให้คะแนนพวกเขาหลังจากเดาคำศัพท์ได้ ต่อมาให้นักเรียน 1 คนที่เป็นตัวตายตัวแทนในทีมถัดไป เพื่อมาแย่งกันตอบด้วยการทำในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้สนุก ก็ควรมีการจับเวลาไว้บันทึกด้วย  

การให้แผ่นกระดาษเพื่อฝึกปฏิบัติคำศัพท์ในการเขียน

ทุกๆวัน เราให้คำศัพท์แก่เด็กๆ และถึงแม้ว่าเราจะให้เด็กทบทวนคำศัพท์ที่บ้าน และมาทำแบบฝึกหัดจำนวนมากในชั้นเรียน พวกนักเรียนจะพบว่าเป็นการยากที่จะใช้คำศัพท์นั้น เมื่อต้องการพูดและเขียน เพราะตระหนักถึงเรื่องนี้ ฉันเลยได้ออกแบบกิจกรรรมต่างๆขึ้นมา

6. บนกำแพงของห้อง ติดแผ่นกระดาษพร้อมกับมีคำตามที่คุณต้องการให้เด็กได้ใช้ จงเขียนให้ใหญ่จนเด็กๆเห็นได้ในระยะไกล ฉันเสนอว่าอย่างต่ำสุดควรจะมีสัก 20 เช่นมีทั้งกริยา, กริยาวลี, สำนวน, และตัวเชื่อม ฯลฯ

แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นคู่หรือสาม บอกพวกเขาว่าต้องเขียนเรื่องสั้นโดยใช้คำศัพท์เหล่านี้ ‘He turned around and promised himself never to come back’ (จงคลิกเว็ป story-starting generator สำหรับความคิดเรื่องประโยค)

บอกนักเรียนว่าพวกเขาต้องการใช้คำอย่างน้อย 10 คำที่ปรากฏในแผ่นกระดาษ บอกพวกเขาให้ยืนขึ้น และมาดูร่างแรกของพวกเขา, อภิปราย และจัดแจงร่างแรกของเรื่องราว บอกนักเรียนอีกว่าคะแนนจะถูกลด หากพวกเขาใช้คำใหม่

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีใบงานที่ระบายสีที่แตกต่างกันเพื่อเขียนเรื่องราวของพวกเขา ขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่เป็นจุดมุ่งหมายที่พวกเด็กต้องใช้ เรื่องราวต่างๆจะติดหน้าห้องเพื่อให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆได้อ่านและโหวตเพื่อหาเรื่องที่ดีที่สุด จงใช้เวลาเพียง 30 นาที ให้เขียนร่างแรก และอีก 15 นาที ให้เสร็จกิจกรรม

7. ถึงแม้ว่ากิจกรรมที่แปลประโยคจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัย แต่ฉันพบว่าสิ่งนี้จะใช้ได้ดีหากใช้ร่วมกันเด็กที่มีอายุ แบฝึกหัดการแปลข้างล่างเป็นสิ่งที่สนุกในห้องเรียนที่ใช้ภาษาแม่ จงให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม ให้กระดาษเปล่าๆให้นักเรียนเขียนประโยค บนกระดานดำ นำเสนอประโยคที่คุณต้องการให้พวกเขาแปล ให้เวลา 2 นาทีในการเขียนประโยค กระตุ้นให้นักเรียนเขียนประโยคที่ใหญ่ให้คนอื่นๆเห็น เมื่อหมดเวลา ขอให้นักเรียนยกแผ่นกระดาษเพื่อให้คุณและคนอื่นๆเห็น การแปลที่ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน ประโยคที่ผิดจะให้กลุ่มสองคน หรอกลุ่มต่างๆแก้ไขให้ถูกต้อง และอภิปราย หรือการให้ข้อมูลย้อนกลับกับทั้งห้อง

การใช้แผ่นกระดาษเพื่อฝึกปฏิบัติคำศัพท์ใหม่ในกิจกรรมการพูด

8. นี่เป็นกิจกรรมในตอนท้ายของการเรียนเป็นหัวข้อ (topic-based lesson) อธิบายให้นักเรียนฟังว่าต่อไปจะเป็นกิจกรรมการพูด ระหว่างนั้นให้แผ่นกระดาษไปที่มีคำที่เป็นความลับ (a secret word) ต่อมาให้จับนักเรียนเป็นคู่ และให้คำถาม 10 คำถามเพื่อการพูดในหัวข้อที่หลากหลาย เมื่อนักเรียนเริ่มพูด ก็ให้แผ่นกระดาษที่มีคำความลับให้นักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่เป็นคู่พูดคุยเกี่ยวกับคำถามแรก จุดมุ่งหมายของเกมก็คือการนำเสนอคำที่เป็นความลับในจุดใดจุดหนึ่งระหว่างบทสนทนา ตั้งเวลา และบอกนักเรียนว่าพวกเขาต้องใช้ที่กำหนดให้ในเวลา (ประมาณ 3-4 นาที) เมื่อเวลาหมดลง พวกเขาต้องเดาว่าคำที่เป็นความลับของคนอื่นคืออะไร กำหนดให้คำที่เป็นความลับแตกต่างจากอันแรก หรือนำอันแรกไปใช้กับคู่อื่นๆ

9. ติดแผ่นกระดาษไว้ที่กำแพงห้อง ซึ่งอาจเป็นคำหรือสำนวนที่ต้องการจะทบทวน เช่น หัวข้อของความสัมพันธ์ ขอนักเรียนให้ทำงานเป็นคู่ และให้ใบถ่ายเอกสารกับ 10 คำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ขอให้คู่ยืนอยู่ข้างๆแผ่นกระดาษ จุดมุ่งหมายของแบบฝึกหัดนี้คือการสนทนาเกี่ยวกับคำถาม และในการทำดังกล่าว จงใช้คำศัพท์ในกำแพง นักเรียนเวียนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อไปหาคำถัดไป และทำอย่างเดียวกัน ให้เวลาประมาณ 4 นาทีต่อคำถาม

แปลและเรียบเรียงจาก

Cristina Cabal. Nine ways to revise English vocabulary using slips of paper.

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/nine-ways-revise-english-vocabulary-using-slips-paper?utm_source=TE_Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

หมายเลขบันทึก: 658808เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2018 18:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 ธันวาคม 2018 18:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท