127-วิจัยโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร 2561

        ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิดประเทศไทย  4.0 ได้กำหนดให้มีการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างรายได้ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าและบริการ เน้นการสร้างคุณค่าและเพิ่มผลิตภาพให้ชุมชน รายละเอียดดังภาพ

            ในปี พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน

จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดชุมชนท่องเที่ยว  ในการพัฒนาเรื่องการรวมกลุ่มและการจัดการทางการท่องเที่ยวชุมชน แต่ยังขาดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์แต่ละชุมชน ส่งผลการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการของชุมชนท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดมุกดาหาร แต่ประสบปัญหาเรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เมหาสม                       

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0) ขึ้น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) และ โปรแกรมทางการท่องเที่ยว (Program & Route) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

657625

เขียน

08 Nov 2018 @ 20:58
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก