129-โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด CMLT: Community Marketing Learning Tourism (การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน)

ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิดประเทศไทย  4.0 ได้กำหนดให้มีการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างรายได้ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าและบริการ เน้นการสร้างคุณค่าและเพิ่มผลิตภาพให้ชุมชน รายละเอียดดังภาพ

    ในปี พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน

จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดชุมชนท่องเที่ยว  ในการพัฒนาเรื่องการรวมกลุ่มและการจัดการทางการท่องเที่ยวชุมชน แต่ยังขาดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์แต่ละชุมชน ส่งผลการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการของชุมชนท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดมุกดาหาร แต่ประสบปัญหาเรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เมหาสม    

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0) ขึ้น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) และ โปรแกรมทางการท่องเที่ยว (Program & Route) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน  

;feature=youtu.be&fbclid=IwAR0N_bj5V8amyM2EkNsVG2eQabn2GMHjeETF4e8wJJQo5ZMzQJMaOoI5pzk

;feature=share&fbclid=IwAR2weaFxELeb8SJaHz_wl_rKSCwhUU-rlw_Cfq4Pf8ZJrVh8TuFf1tJ46oE
นักศึกษา Eckerd College  ( UNITED STATES)

และ  Savan Institute of Management (LAO PRD.) ดูงานชุมชนท่องเที่ยว


1.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผึ่งแดด

2.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโนนสว่าง


3.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านส้มป่อย

 4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านด่านมน

5. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านชัยมงคล

6.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเตาถ่าน

7.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านดอนตาล


8. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาม่วง

9. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าชาด

10. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพนไฮ

11. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านขัวสูง12. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคำชะอี

13. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแข้

14. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคำบก

15. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านชะโนด

16.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพาลุกา

17.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสองคอน


18.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคำพอก

 
19.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุ่ง

20.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแวง

รวบรวมข้อมูลโดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่มาของข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา ที่มา อพท.

หนังสือ 81 ชุมชนท่องเที่ยวรางวัล DASTA Award2019 และชุมชนต้นแบบ อพท. ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย มีศักยภาพความพร้อมเสนอสู่ตลาดการท่องเที่ยวที่เหมา...ะสม สนใจเที่ยวชุมชน ติดต่อผู้ประสานงานชุมชนล่วงหน้านะคะ Cr. สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ค่ะ ตาม QR code โพสต์ก่อนหน้านี้ค่ะ หรือ https://drive.google.com/…/1xJx-osQmbv5KehiiFedcNsrQx…/view…

รวบรวมข้อมูลโดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่มาของข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)