181108 คำชวนสับสน ชุด E – experience – experiment

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
common errors

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:

ออกเสียง “experience

       เน้น พยางค์ สอง= “ik-speer-ee-uhns”

ออกเสียง “experiment”

      เน้น พยางค์ สอง เมื่อเป็น นาม = “ik-sper-uh-muhntt”

      เน้น พยางค์ สอง เมื่อเป็น กริยา = “ik-sper-uh-ment”

สังเกต ความต่าง ที่คำลงท้าย


The A-Z of Correct English Common Errors in English:

อธิบายว่า พยางค์ สอง ของ “experience

คือ “per” ผันแปรมาจาก Latin

หมายถึง “through” เช่น

“Experience is what we gain from going through something.”


Collins COBUILD English Usage:

อธิบาย การใช้ “experience” และ “experiment” ว่า

ถ้าคุณ “experience” บางสิ่ง หมายถึง

คุณ ได้เห็น ได้ทำ และรู้สึก ถึงสิ่งนั้นได้เช่น

“Do you have any teaching experience ?”

“I’ve had no experience of running a business.”

และว่า “experience” หมายถึง

“บางสิ่งที่เกิดขึ้นกัยคุณ” หรือ “บางสิ่งที่คุณทำ” เช่น

“Moving house can be a stressful experience.”

“You say that someone has an experience.”

      “I had a strange experience last night.”

ข้อควรระวัง

อย่ากล่าวว่า “บางคน ‘makes an experience”

ส่วน “experiment” ใช้เมื่อต้องการอ้างอิงถึง

           “การทดสอบทางวิทยาศาสตร์” ที่ดำเนินการเพื่อ

           “การค้นให้พบ” หรือ “พิสูจน์” บางสิ่งเช่น

          “Laboratory experiments show that Vitamin D may slow cancer growth.”

          “Try it out in an experiment.”

ตามปกติ กล่าวว่า “บางคน ‘does’ ‘conduct’ หรือ ‘carries out’ an experiment” เช่น

          “We decided to do an experiment.”
          “Several experiments were conducted at the University of Zurich.”

ข้อควรระวัง

อย่ากล่าวว่า “บางคน ‘makes an experiment.’”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.132.110.237
เขียนเมื่อ 

“…Experience is what we gain from going through something.”?On my white board there is a message

“Experience is what you get when you are expecting something else”.

“Experiment is what you do when you don’t know what to expect”.

;-)