ทุกข์อยู่ที่ถือ สุขอยู่ที่รู้จักปล่อยวาง


ทุกข์อยู่ที่ถือ สุขอยู่ที่รู้จักปล่อยวาง

ทุกข์อยู่ที่ถือ สุขอยู่ที่รู้จักปล่อยวาง


ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ทุกข์ คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ สุข คือความสบายกายและความสบายใจ

การที่เราจะทุกข์หรือสุข ก็อยู่ที่เราเป็นประการสำคัญ เหตุภายนอกอาจจะเป็นต้นเหตุจริง แต่แท้ที่จริงตัวเรานี้แหละสำคัญ

สำคัญอย่างไร ?

สำคัญตรงที่เราเอาจิตไปผูกติดไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นสิ่งที่จะทำ

ให้เราไม่สบายกาย ไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์ ก็เพราะเราไปยึดติด หรือยึดมั่นถือมั่นหรือไปสำคัญผิด

การปล่อยวาง เป็นสิ่งที่นำมาใช้ได้ทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตเช่น ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในเกียรติยศ หรือตำแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ถ้ามีใครทำอะไรไม่ถูกใจ หรือคิดว่า ไม่เหมาะสมกับเกียรติหรือตำแหน่งของเรา(เราคิดไปเอง) ก็จะทำให้เราทุกข์ใจ หรือโกรธกับคนนั้น โดยถือสำคัญว่า ทำไม่เหมาะสมกับเกียรติยศหรือตำแหน่งของเรา เพราะฉะนั้น จึงมีคำที่ท่านสอนไว้ว่า “ทุกข์อยู่ที่ถือ สุขอยู่ที่รู้จักปล่อยวาง”

ในเรื่องการฝึกปล่อยวาง ท่านหลวงพ่อชา สุภทฺโท ได้สอนไว้ ดังนี้

ฝึกปล่อยวาง ด้วย 10 คำสอนหลวงพ่อชา สุภทฺโท

หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ นั่นเป็นเพราะคำสอนของท่านตรงใจคนและท่านยังนำธรรมอันลึกซึ้งมาเปรียบเปรยให้เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องการปล่อยวางทุกข์และสุข เราจึงคัดเลือก คำสอนหลวงพ่อชา ที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้มา 10 ข้อเพื่อให้คุณผู้อ่านได้น้อมนำมาปฏิบัติ

1. เมื่อเราทำบุญ แต่ยังไม่ละบาป ก็เหมือนกับเราเอากะละมังไปคว่ำไว้กลางแจ้งฝนตกลงมาถูก้นกะละมังเหมือนกัน แต่มันถูกข้างนอก ไม่ถูกข้างใน น้ำก็ไม่มีโอกาสที่จะเต็มกะละมังได้

2.โยม ไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่นะ มันสั้น หรือว่ามันยาว โยม ไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆ ของมันมีแค่นี้ เท่านี้…มันไม่สั้น และก็ไม่ยาว โยม ความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้า หรือยาวออก นั่นแหละ “ทุกข์” ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ ยอมที่ไหน ทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่น

3.สุขและทุกข์นี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง ทางหัวมันเป็นทุกข์ ทางหางมันเป็นสุข เพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษ ทางปากมันมีพิษไปใกล้ทางหัวมัน มันก็กัดเอา ไปจับหางมันก็ดูเหมือนเป็นสุข แต่ถ้าจับไม่วาง มันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกัน เพราะทั้งหัวงูและหางงู มันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันคือ ตัณหา ความลุ่มหลงนั่นเอง

4. หน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้น

ส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเรา

5.ถ้าไฟมันไหม้ ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเรา ถ้าน้ำมันท่วม ก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเรา ให้มันท่วมแต่บ้าน ให้มันไหม้แต่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเรา ส่วนจิตใจของเรานั้น ให้มันปล่อยวาง

6. โลกนี้เป็นของพอดี แต่เรามีความโลภทะเยอทะยานไปเอง ไม่รู้จักโลก ไม่รู้จักภาษาของโลก ไม่รู้จักความหมายของโลกว่า มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่ทุกวินาที ว่าเมื่อมันเกิดแล้วมันก็แก่ แก่แล้วก็เจ็บ เมื่อเจ็บแล้วมันก็ตาย

7. ถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้ว จะปล่อยหมด สิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไป เหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้น ปล่อยให้มันเลื้อยของมันไป มันก็เลื้อยไปทั้งที่มี “พิษ” อยู่ในตัวมันนั่นเอง

8. เราอยากได้กระโถนใบนี้ เรายกมันขึ้นมา มีความรู้สึกว่ามันหนักเพิ่มขึ้นมา มันมีเหตุ หนักมันจะเกิดเพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะเราไปยกมัน ถ้าเราไม่ยกมัน มันก็ไม่มีอะไร ถ้าไม่ยก มันก็เบา อะไรเป็นเหตุผล ดูเท่านี้ก็รู้แล้ว ไม่ต้องไปเรียนที่ไหน ถ้าเราไปยึดอะไร อันนั้นแหละเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ถ้าเรา “ปล่อย” มันก็ไม่มีทุกข์

9. เราเห็นแล้วว่า ถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหน มันก็ต้องแตก จานนี่ เอาไว้ที่ไหน ก็ต้องแตก แต่เราก็ต้องสอนเด็กว่า ล้างให้มันสะอาด เก็บไว้ให้ดี เราก็ต้องสอนเด็กอย่างนี้ ตามสมมุติอย่างนี้ เพื่อเราจะใช้ถ้วยนี้นานๆ อันนี้เรารู้จักธรรมะ เอาธรรมะมาปฏิบัติ

ถ้าเห็นว่า อันนี้มันจะแตกอยู่แล้ว เราบอก เออ ช่างมันเถอะลูก กินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันหรอก จะตกก็ช่างมันเถอะ ไม่ใช่ของเราหรอก เอาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ มันจะแตกอยู่แล้ว อย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไป

ถ้าเราเป็น “ผู้รู้สมมุติ” อันนี้ เมื่อมันเจ็บไข้ ก็หาหยูกยาให้มันกิน เมื่อมันร้อน ก็อาบน้ำให้มัน เมื่อมันเย็น ก็หาความอบอุ่นให้มัน เมื่อมันหิว ก็หาข้าวให้มันกินแต่ให้เรารู้ว่า ให้ข้าวมันกิน มันก็จะตายอยู่ แต่ในเวลานี้ ยังไม่ถึงคราวจะตาย เหมือนถ้วยใบนี้ ยังไม่แตก ก็รักษาถ้วยใบนี้ให้มัน “เกิดประโยชน์” เสียก่อน

10. สมมุติว่าวันนี้ โยมหาเงินได้ 100 บาท ธรรมชาติของมันแค่ 100 บาท จะอยากให้ได้มากกว่านั้น ก็ไม่ได้ จะอยากให้ได้น้อยกว่านั้น ก็ไม่ได้ หาได้ 50 บาท ธรรมชาติของเขาก็แค่นั้น หาไม่ได้เลย ธรรมชาติของมันก็เท่ากับหาไม่ได้เลย ยอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่าง ทุกแห่ง ทุกข์ก็ไม่เกิด ธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้ ปฏิบัติเมื่อไร ที่ไหน ทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อนั้น ที่นั่น

หวังว่าคำสอนของหลวงพ่อชา ที่เรานำมาฝากจะเกิดประโยชน์กับผู้อ่านนะครับ

พอสรุปได้ว่า การที่เรายึดมั่นถือมั่นในตัวเราหรือเกียรติยศชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ หรือการงาน ถ้ามีใครทำอะไรให้เราไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ หรือเกียรติยศชื่อเสียง เราอาจจะเคืองใจ การที่เราเคืองใจนี้แหละคือการไม่รู้จักปล่อยวาง หรือร่างกายเราก็เช่นกัน วันก่อนสวย วันนี้เหี่ยวเฉา ถ้าไปทุกข์กับมัน ก็จะทำให้ทุกข์ เพราะสรรพสิ่งในโลกมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ คือ 3 ประการ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ของเรา (บังคับไม่ได้) หรือทางพระคืออนัตตานั้นเอง ฉะนั้น เราจะไปยึดติด หรือยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ ต้องปล่อยวาง

--------

แหล่งข้อมูล

รวมคำสอนหลวงพ่อชา

เว็บไซต์ fungdham.com และ หนังสือ “กุญแจภาวนาและตามดูจิต”

หมายเลขบันทึก: 657265เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2018 23:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2018 23:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี