ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่48

เช้าวันนี้ได้ช่วยคัดรายชื่อเด็กแล้วพิมพ์ใส่word ช่วงบ่ายได้นั่งพิมพ์โครงการต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)