ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่40

เช้าวันนี้ได้ลงพื้นที่ตีเส้นถนนและเส้นห้ามจอด บ่ายได้ลงพื้นที่หมู่ที่4แจกแผ่นพับการคัดแยกขยะต่างๆและได้ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมจัดอบรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)